pixel

ServeCool пести енергия в сървърните центрове

Hoval

Оптималната температура, поддържана в постоянно ниски норми, е изключително важна за безпроблемната работа на машините, а това от своя страна е основен приоритет на дейта центровете, за да предоставят качествена и надеждна услуга на своите клиенти. Необходимите мощностите за охлаждане са в значително големи размери и разходите за това във времето на експлоатация може да бъдат огромно перо, ако не се предприемат необходимите мерки за мощна, надеждна, ефективна и в същото време икономична система за охлаждане.

Напълно възможно е да се съчетае надеждността с енергийната ефективност, когато се охлаждат сървърни центрове за данни: отговорът на това предизвикателство е охладителна система ServеCool от Hoval.

ServeCool от Hoval обединява три различни метода за охлаждане в едно съоръжение.
Методът за пасивното охлаждане (free cooling) се основава на външния въздух, който навлиза в помещенията индиректно чрез преминаване през пластинчат топлообменник. Благодарение на високоефективната рекуперация въздухът се охлажда и достига до вътрешността на помещенията, без възможност за образуване на прах и задържане на влага във високо чувствителните сървърни центрове.

В случаите, когато охлаждането от рекуперация не достига необходимата мощност, автоматично се включва системата за адиабатно охлаждане (който е едно ефективно използване на възобновяемите ресурси). Адиабатния принцип на охлаждане използва водата (за предпочитане събрана дъждовна вода), за да абсорбира топлината от въздуха и по този начин да постигне охлаждане.

Като цяло, тези два метода – рекуперация с пластинчат топлообменник и адиабатно охлаждане – са достатъчни за 97% от общото време на работа. За останалите 3% от времето се включва механичната система за охлаждане (чилър).

Hoval

Тази концепция осигурява резултати на максимална надеждност и минимална консумация на енергия: за разлика от конвенционалните охлаждащи системи, които използват комбинация от пасивно и механично охлаждане на 50% смесен режим на работа и 25% на механично.

В основата на концепцията за ServeCool има два високо ефективни пластинчати топлообменника тип cross-flow. Те са чистото въплъщение на една от основните концепции на Hoval. С тяхната странична дължина от 1.20 м, те са едни от най-големите индивидуални пластинчати топлообменници произведени от Hoval. Благодарение на техния размер, те предлагат над средната ефективност за оползотворяване на енергия.

Хладен въздух близо до точката на оросяване: благодарение на адиабатния процес

За да бъде възможно адиабатното охлаждане, чрез помпа се доставя вода през разпръскващите дюзи. Водата се разпръсква над първия от двата пластинчати топлообменника. След това водата се изпарява и охлажда въздуха надолу с около 6 К, докато той се доближи до точката на оросяване. Затоплената вода се улавя във ваната, разположена в долната част и се изпомпва обратно към разпръскващите дюзи. Вторият пластинчат топлообменник, който е разположен над първия, се грижи за последващото изпаряване и в същото време охлажда отработения въздух.

Най-добрият избор при адиабатно охлаждане  е използването на дъждовна вода. Природен възобновяем ресурс, който е изключително чист без минерали и други примеси и може да бъде съхраняван без проблем дълъг период от време, стига да е в подходящите условия (ниска постоянна температура и без слънчева светлина).

Максимална енергийна ефективност благодарение на контролната система ServeNet

Заедно климатичната система ServeCool и новоразработената система за контрол ServeNet образуват цялостната система ServeLine.

Системата за контрол сравнява ефективността на индиректното пасивно охлаждане (free cooling), адиабатното и механичното охлаждане, също така контролира тяхното взаимодействие, като по този начин се оптимизира потреблението на енергия. Също така предоставя цялата информация, необходима за оценяване ефективността на използваната енергия (PUE) в реално време. ServeNet може да бъде напълно интегрирана в инфраструктурното управление (DCIM) на сървърните центрове за данни.

Търсите растящ капацитет за охлаждане? Просто свържете няколко охладителни системи ServeCool

ServeLine е подходящ за сървърни центрове от сто до няколко хиляди квадратни метра климатизирано пространство. Капацитетът на охлаждане може да бъде увеличен на модулен принцип: напълно съобразен с изискванията, просто се свързват заедно няколко индивидуални ServeCool модула и охладителната система може да бъде разширена на всеки един следващ етап.

Инвестицията в ServeLine бързо се възвръща благодарение на изключително ниската консумация на енергия за охлаждане и ниските разходи по време на сервизиране и поддръжка на системата.

В покрайнините на Апенцел, село Гайс, се намира най-енергийно ефективният център за данни в Швейцария, а може би и в цяла Европа. Суперлативите са напълно заслужени, тъй като там се използва най-икономичното охлаждане чрез адиабатните охлаждаща система ServeCool от Hoval. Коефициентът PUE  е само 1.15, което е далеч под средното за центровете за данни. Сграда с изключително висок капацитет и възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане и осигуряване на електроенергия. Центърът за данни Rechenzentrum  Ostschweiz е сертифициран до ниво IV, постигайки най-високия стандарт за достъпност от 99,998%. С площ от 2 етажа по 450 м2, тя може да побере 2 х 150 стелажа. Всеки етаж се захранва отделно, а отпадъчната топлина от сървъра се използва в съседната мандра.

Hoval

Местоположението на сградата не е случайно

От март 2018 г. тук се записват много клиентски данни.Гайс е разположен на 919 м. надморска височина, а климатичните условия на района са идеалното място дейта център. Индиректното безплатно охлаждане  (free cooling) с високоефективен топлообменник, използва енергията на външния пресен въздух за охлаждане, а в допълнение с адиабатното охлаждане се постигат мощности, достатъчни, за да охладят сървърните помещения с най-минимални разходи, защото механично охлаждане не е необходимо.

Охладителната система ServeCool от Hoval е специално разработена за най-икономично охлаждане на центрове за данни, чрез използване на енергията на въздуха и водата, без да е необходимо да се ползват компресори за охлаждане.

Адиабатно охлаждане използва вода, която се впръска в пресния въздух. По този начин се използва свойството на влагата да поглъща топлината от въздуха, за да понижи температурата му.

PUE 1.15 и други предимства

За адиабатното охлаждане в сървърния център се използва събраната дъждовна вода, а за свободното охлаждане (free cooling) – високоефективен пластинчат топлообменник, разположен в сърцето на климатичната система. Топлообменникът беше разработен специално за ServeCool от Hoval заедно с Hoval Enventus. С дължина от 1,20 метра това са едни от най-големите пластинчати топлообменници, произведени от Hoval Enventus. Този размер позволява по-висока от средната степен на оползотворяване на топлината. Общата повърхност на тези високоефективни пластинчати топлообменници възлиза на 1200 m².Тъй като външният въздух и отработеният въздух преминават отделно през топлообменника (без да се смесват), нито прахът, нито влагата могат да проникнат във високо чувствителния информационен център, а това е от изключителна важност за безпроблемната работа на сървърните машини.

Макар и 8 на брой, климатичните модула ServeCool, разположение на един  етаж, не изискват много повече пространство от конвенционалните решения, благодарение на компактната си модулна структура. Друго предимство е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата използва топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения. Високоефективните топлообменници играят важна роля за поддържане на изключително ниската стойност на PUE 1.15, което доста под средното от 1.5, което повечето  дейта центрове имат. PUE или стойността на енергийна ефективност означава: ефективност на използване на мощността – изчислява се от общото потребление на енергия спрямо потреблението на енергия на сървърните стелажи.

За повече информация – Hoval.

Може да харесате още...