Сферичните кранове на Simplex улесняват монтажа и експлоатацията

Вижте също...