Шестпътен сферичен вентил „Optibal W6“ за отопление и охлаждане

Шестпътният сферичен вентил „Optibal W6“ се използва за регулиране на отоплителния и охлаждащия режим на отоплителни/охлаждащи тавани или вентилаторни конвектори. С многобройните си функции, той намалява разходите за монтаж и необходимостта от пространство.

Във все повече сгради отоплението и охлаждането на помещенията се комбинират. В такива сгради се изгражда четиритръбна система за регулиране на стайната температура, която дава възможност за индивидуално зонално превключване между режим на отопление и на охлаждане.

В стандартните четиритръбни инсталации са необходими много отделни регулиращи компоненти за превключване между режим на отопление и на охлаждане, както и за регулиране на стайната температура.

Oventrop предлага идеалното решение: „Optibal W6“ – един вентил за различни приложения, който отговаря на многобройните изисквания и позволява монтаж, спестяващ разходи и пространство.

Шестпътният сферичен вентил обединява няколко функции: „Optibal W6“ изпълнява функцията на четири прави вентила. Така освен необходимостта от пространство, и разходите за материали и монтаж могат да бъдат намалени значително .

Шестпътният сферичен вентил е изработен от месинг (DZR) и се състои от два трипътни сферични вентила, които са свързани с обща ос на въртене.

За прецизно регулиране се използва въртящото задвижващо устройство „Aktor R ST L“ на Oventrop в комбинация с „Optibal W6“. То може да бъде свързано към системата за автоматизация на сградата.

Ръчен хидравличен баланс

За ограничаване на дебитите за хидравличния баланс в отоплителен и охлаждащ режим на подаващите линии се използват Kvs-бленди. Те позволяват ограничаване на обемния дебит и линейна характеристика на отваряне на 6-пътния сферичен вентил.

Контролен сигнал за режим на отопление и охлаждане с Optibal W6

Автоматичен хидравличен баланс

За регулиране на дебита за хидравличния баланс в режим на пълно и частично натоварване, сферичният вентил „Optibal W6“ може да се използва в комбинация с термостатните вентили на Oventrop „Q-Tech“, както за режим на отопление, така и за режим на охлаждане.

Примерна система с вентили „AQ“

Термостатният вентил на Oventrop „AQ“ има комбинирана контролна и регулираща функция. От вентилите „AQ“ се извършва автоматичен хидравличен баланс във всяка от позициите на шестпътния сферичен вентил по време на режим на отопление и на охлаждане. Това означава, че обемният дебит в консуматора се поддържа постоянен, независимо от промените в диференциалното налягане. Благодарение на предварителната настройка на вентилите „AQ“, които се монтират в подаващата линия на отоплителния и охлаждащия кръг, обемният дебит може да бъде настроен и регулиран до максимална стойност.

1. Шестпътен сферичен вентил Optibal W6; 2. Въртящо се задвижващо устройство Aktor R ST L; 3. Термостатен вентил AQ (по един за отопление и охлаждане).

Примерна система с независими от налягането регулиращи вентили „Cocon QTZ“

За по-големи дебити вместо термостатните вентили „AQ“ могат да се използват вентилите на Oventrop „Cocon QTZ“. Независимите от налягането регулиращи вентили „Cocon QTZ“ се монтират на връщащата линия на консуматора. При това приложение регулирането на стайната температура се извършва чрез задвижващото устройство на вентила „Cocon QTZ“. В този случай задвижващото устройство на „Optibal W6“ работи само като превключвателен вентил и Kvs-блендите не са необходими. За режима на охлаждане предварителната настройка за максимално допустимия обемен дебит се извършва на „Cocon QTZ“. Максималната стойност за отоплителния режим може да бъде осъществена чрез ограничаване на височината на повдигане на задвижващото устройство чрез съответен контролен сигнал от централното управление на сградата.

1. Шестпътен сферичен вентил Optibal W6; 2. Въртящо се задвижващо устройство Aktor R ST L; 3. Независим от налягането регулиращ вентил Cocon QTZ; 4. Задвижващо устройство за височината на повдигане Aktor R ST L.

Предимства на „Optibal W6“:
– лесно превключване между режим на отопление и на охлаждане;
– автоматичен хидравличен баланс в комбинация с вентилите „AQ“ или „Cocon QTZ“;
– възможно е свързване към системата за автоматизация на сградата с въртящото се задвижващо устройство „Aktor R ST L“;
– гъвкавост чрез настройката на различни Kvs-стойности;
– монтаж, спестяващ пространство;
– по-бърз монтаж с по-малко грешки;
– сферичен вентил с дефиниран 90° ограничител.

Повече информация за продуктите и системните решения, предлагани от фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.