pixel

Ще правят вятърните турбини по-тихи

Ще правят вятърните турбини по-тихи

Учени от Университета в Аделаида, Австралия, са създали компютърен модел за прогнозиране нивото на шум на вятърните електростанции. Разработката ще позволи да се изучат причините за възникване на шум от вятърните турбини, както и за по-бързо и точно определяне на ефективността на шумозащитните конструкции.

Източници на шум от вятърните турбини се явяват турболентните потоци на въздуха около задната част на съоръжението и перките, сочат резултатите от изследването. Същата турбуленция възниква и от потока на въздуха около крилата на самолетите.

Учените се надяват да разберат фундаменталните физически принципи на възникване и интензивност на шума, на базата на които да намерят начини за неговото контролиране чрез промяна на формата на перките или използване на активни устройства за въздействие върху турбуленцията.

Няколко фактора обаче усложняват изследванията. На първо място, това е взаимодействието на няколко вятърни турбини, разположени на едно място. Второ, това е случайният шум от перките, т.нар. свистене. Създаденият от учените компютърен модел ще отчита както тези, така и други фактори.

Шумът от вятърните турбини има направление. Обслужващият централата персонал може да не го чува, но хора, които живеят на два километра от вятърната централа, да не могат да спят от него, твърдят учените. Освен това свистящият звук е особено дразнещ, тъй като се модулира във високите и ниските честоти.

Ако се увенчае с успех, работата на учените от Аделаида ще способства за по-ефективно генериране на електроенергия при нулево ниво на отделяне на въглеродни газове.

greentech.bg

Може да харесате още...