Ще ремонтират сградата на Художествената галерия в Силистра

Сградата на Художествената галерия в Силистра, която е една от най-красивите в града, предстои да бъде ремонтирана. Силистренската община ще получи над 850 хиляди евро по трансграничния проект „HERCULT“ – Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, осъществяван съвместно с румънския град Кълъраш. Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 499 993 евро, а срокът за изпълнение – 28 месеца.

Водеща страна по проекта е Силистра, като съфинансирането е в размер на 33 300 лв, и вече има подписан договор между кмета на Силистра и президента на Окръжния съвет в Кълъраш. Предвидените дейности са свързани главно с популяризиране на културното наследство, като част от тях е ремонтът на Художествената галерия в Силистра. Предвидено е възстановяване на покрива на сградата, на дограмата, фасадата и всички декоративни капандури, на статуята на Прометей.

Ще бъде ремонтиран и старият градски часовник, монтиран на покрива на галерията. Механизмът е изработен преди повече от 130 години от чешката фирма „Хайнц“, а е бил монтиран в Силистра в периода 1890-1891 година, когато е и построена сградата на бившето педагогическо училище, днес Художествена галерия. Часовникът е издържал земетресенията през 1977 и 1990 година и е претърпял вече няколко ремонта.

Циферблатите му показват четирите посоки на света, а за хората от града часовникът е архитектурно чудо и един от основните символи на Силистра.


Вижте също...