Ще строят нов електропровод между Варна и Бургас

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обявява обществена поръчка за изграждането на 400-киловолтов електропровод между подстанциите в Бургас и Варна. Трасето е от над 90 км в двете области, а прогнозната стойност на поръчката – 103 млн. лв. Състезанието, разделено в три лота, ще бъде на база най-ниска цена.

Далекопроводът между Бургас и Варна е част от проект, който получава европейско финансиране. През 2016 г. ЕК одобри 60 млн. лв. за Електроенергийния системен оператор по финансовия механизъм за свързване на Европа на проекта, който трябва да осигури преноса на 1500 мегавата енергия. Очаква се той да реши и основните инфраструктурни нужди за стабилизиране на захранването и напреженията в района на Варна след извеждането от експлоатация на блокове в ТЕЦ „Варна“, както и да осигури доставки на вятърна енергия към вътрешността на страната.

Кандидатите в конкурса ще могат да подават оферти до 26 октомври, като ще се състезават на база най-ниска цена. За всеки от трите лота са отделени между 32 и 36 млн. лв., като трасетата са с дължина между около 28 и 32 километра според зададените параметри. От изпълнителите ще се изисква да изградят фундаментите и новите стълбове за далекопровода, а в единия лот в района на Бургас – и да изместят участък от трасето. Това трябва да стане в срок до 16 месеца.

Очаква се новият далекопровод да бъде завършен до 2021 г.


Вижте също...