Шведска компания строи кули за вятърни генератори от дърво

Wind 1
Изглежда, че днес е възможно всичко да се построи от дърво. Убедена в това явно е и шведската компания Modvion, която разработва кули за вятърни генератори от дърво. В Modvion вярват, че общият въглероден отпечатък от производството на 200 т. стомана, колкото е нужно за една стоманена кула за вятърна турбина, транспортирането ѝ до мястото на монтаж и последващато ѝ извеждане от експлоатация и рециклиране, надвишава ползата от генерираната от нея електроенергия от вятър за целия ѝ жизнен цикъл. Изпълнителният директор на Modvion, Ото Лундман, изчислява, че всяка една дървена конструкция на вятърен генератор спестява 2000 тона емисии на CO2.

Wind 4

Много са предимствата на дървената носеща конструкция на ветрогенераторите пред стоманената. Избягва се не само въглеродния отпечатък поради нисковъглеродния процес на производство, но и се улеснява транспортирането. Дървената конструкция се транспортира на къси секции, а не цяла като стоманените тръби. Тъй като вятърните кули се издигат над 100 метра височина, транспортирането им създава значителни проблеми. Диаметърът в основата на кулите надвишава 4,3 метра, колкото е максимално разрешената ширина за транспортиращите машини и техните товари в повечето райони на САЩ и ЕС.

Wind 6

„Нашите изчисления показват, че 150-метрова кула от дърво ще намали теглото с около 30%, както и производствените разходи с около 40% в сравнение с еквивалентна тръбна стоманена кула с основен диаметър 6-7 метра. А дървесината е естествен продукт, който често може да бъде получен от местни източници, създавайки местни работни места и други допълнителни предимства. И не забравяйте за този въглероден отпечатък!“, добавя Ото Лундман.

Вижте също...