pixel

Шведски металургичен гигант минава на биогориво

Шведски металургичен гигант минава на биогориво

По план, LKAB трябва да се откаже от изкопаемите горива до 2020 година. В момента предприятието консумира около два теравата енергия годишно, което е около 1,5% от общото потребление на ток в Швеция.

LKAB вижда сериозни предимства в използването на възобновяеми енергийни ресурси вместо въглища и нефт.

Sveaskog и LKAB ще създадат съвместна комисия, която ще определи как и в какви обеми биогоривото може да се използва за нуждите на металургичното предприятие.

Може да харесате още...