pixel

Швеция е на път да постигне целите си за чиста енергия до 2030 г. още през тази година

Амбициозната цел на Швеция за осигуряване на възобновяема и достъпна енергия до 2030 г. се очаква да стане реалност доста по-рано от графика. Шведската асоциация за вятърна енергия (SWPA) обяви, че членовете ѝ са на път да генерират по 18 тераватчаса електроенергия всяка година след края на 2018 г., което дава възможност на нацията да постигне целите си за възобновяема енергия 12 години по-рано.

През 2015 г. Швеция се присъедини към 16 други световни сили, за да разработи Програмата на ООН за устойчиво развитие за 2030 г. Планът се фокусира върху четири части: хуманитарно развитие, екологична устойчивост, дългосрочно икономическо планиране и постигане на мир. В тази рамка Швеция разработи план от 17 части за прекратяване на бедността, предоставяне на чиста вода и канализация, и борба с глобалното изменение на климата.

Поне едната от тези цели може да бъде постигната през 2018 г. Представител на шведската индустрия за вятърна енергия, SWPA предвижда броят само на вятърните турбини да осигури чиста и достъпна мощност на нацията още през декември 2018 г. От организацията казват, че до края на годината в цялата страна ще работят 3 681 вятърни турбини. Това ще изпълни две цели от шведския енергиен план: осигуряване на универсален достъп до достъпни, надеждни и модерни енергийни услуги и съществено увеличаване на дела на възобновяемата енергия в световния енергиен микс.

Ако енергийната индустрия изпълни прогнозите, се очаква светло бъдеще за Швеция. Допълнителното увеличение на мощностите идва в резултат на очакванията, че търсенето на енергия ще расте. Според Международната агенция по енергетика нуждите от електроенергия могат да скочат с до 37% в световен мащаб през следващите 22 години. За да помогне на развиващите се страни да отговорят на нуждите си от електричество, следващите важни цели на Швеция са да се удвои ефективността на възобновяемата енергия, да си партнира с други страни за подобряване на възобновяемата енергия и да доставя енергия на най-слабо развитите страни и острови в света.

Може да харесате още...