pixel

Швеция рециклира зашеметяващите 99 процента от боклука си

Швеция рециклира зашеметяващите 99 процента от боклука си

Швеция рециклира използва повторно цели 99% от отпадъците си. Този процент е подобрение спрямо впечатляващите данни от 2012 година – тогава цифрата беше 96%. Страната използва йерархия за управление на отпадъците, която се фокусира в низходящ ред върху предотвратяването, повторната употреба, рециклирането, алтернативитена рециклирането, и – като последна инстанция – депонирането.

Само един процент от отпадъците на шведите отиват на депото. На всеки жител на страната се падат средно 461кг. отпадъци на година.

Това, което все пак предизвиква противоречия, е т. нар. етап “алтернативи на рециклирането”. Този подход е свързан с изгарянето на около два милиона тона боклук на година в програмата „отпадъци за производство на енергия“ (WTE).

Макар че Швеция се фокусира много силно върху най-важния аспект – да не се генерират отпадъци, нейните 32 WTE станции горят почти толкова боклук, тъй се рециклира в страната. Допълнително около 800 000 тона боклук се внасят от Великобритания, Италия, Норвегия и Ирландия, тъй като собствените отпадъци не стигат за електроцентралите.

Системата WTE работи на принципа, че три тона изгорял боклук съдържат толкова енергия, колкото един тон мазут. Общо 950 000 шведски домакинства се отопляват с енергията, произведена от системата. Още 260 000 домакинства се електрозахранват от такива съоръжения.

greentech.bg

Може да харесате още...