Siemens България доставя голяма част от оборудването за новата електрическа подстанция на EVN в Пловдив


♦ Модерното съоръжение трябва да заработи до края на 2020 г.;
♦ То ще гарантира сигурно и надеждно електрозахранване за централната и източната част на Пловдив

Направление Енергиен мениджмънт на Siemens България ще достави оборудването за новата градска електрическа подстанция „Евмолпия“, която ще гарантира развитието и сигурността на захранването на източната и централната част на Пловдив. Символичната първа копка на модерното съоръжение, в което EVN ще вложи над 11 млн. лева, бе направена на 18 октомври.

По този проект Siemens България осигурява доставките на оборудването по Лот 3, Лот 4 и Лот 5, а именно релейни защити, разпределителна уредба 20 kV и силов трансформатор 110/20kV, 50MVA.

„За Siemens България е изключителна чест, че EVN отново избра нашите технологии и ноу-хау – заяви главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова. – Като компания, която измерва своя успех чрез удовлетвореността и ползите за клиента, се радвам, че имаме възможност да предложим съществена добавена стойност за партньорите ни от EVN“.

Това е поредният проект от дългогодишното сътрудничество между Siemens България и EVN след изграждането на когенерационна централа в ТЕЦ „Пловдив Север“ и на подстанция “Царацово” 110/20kV, както и доставките на разпределителни елегазови уредби за мрежата на „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг), част от ЕВН групата.

Символичната първа копка на съоръжението бе направена от Робърт Дик, регионален мениджър на EVN за България, Карл Денк, председател на Съвета на директорите на ЕР Юг, Иван Тотев, кмет на община Пловдив, Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Н. Пр. Андреа Вике, посланик на Австрия и Здравко Димитров, областен управител на Пловдив. „Поздравявам EVN за тази инвестиция в сигурността за снабдяването на Пловдив и най-вече за съвременните технологии, които ще бъдат вложени в новата подстанция. Това е знак за сериозно отношение към гражданите и гостите на Пловдив“, заяви министър Петкова.


Първоначално инсталираната мощност на новата подстанция е 50 мегаволтампера (MVA) с възможност да достигне 100 MVA. Тя ще бъде изцяло от закрит тип, като присъединяването към мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея. Управлението, постоянният контрол и мониторинг на подстанцията ще се упражнява директно от диспечерския център на EVN чрез телемеханика, подобно на подстанция „Царацово“.


„Евмолпия“, носеща едно от древните имена на Пловдив, ще бъде втората изцяло новоизградена подстанция на EVN в Пловдив. Тя ще започне работа в края на 2020 г. Подстанцията ще гарантира стабилно и надеждно електроснабдяване за централната и източна част на Пловдив, където през последните години бяха изградени много нови обекти, пораждайки необходимостта от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата.

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на повече от 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията и е един от най-големите световни доставчици на енергийно-ефективни технологии. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. За повече информация: www.siemens.com.

Siemens България е част от Siemens AG – световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. Компанията е водещ доставчик на турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, вятърни турбини, пионер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерни решения за индустрията. В България компанията присъства вече 140 години. Част от структурата на Siemens в България е и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. За повече информация: www.siemens.bg.


Вижте също...