Siemens България представи иновативни решения за енергийна ефективност и комфорт

Siemens България представи иновативни решения за енергийна ефективност и комфорт

Направление Сградни технологии на Siemens България представи визията си за повишаване на енергийната ефективност и комфорта в училищата чрез внедряване на иновативни технологии за сградна автоматизация.

„Днес по-голямата част от съществуващите училищни сгради не разполагат със средства за автоматизация и контрол на осветление, разпределение и консумация на топлинна енергия, което води до по-високи сметки и понижен комфорт”, коментира по време на Building Innovation Forum  инж. Александър Стоянов – ръководител на направление Сградни технологии на Siemens България. Събитието, организирано от издателска група  Градът Медия Груп, се състоя в края на месец септември в София.

Форумът беше посветен на инвестициите, модернизацията и управлението на различни видове сгради, а участието на Siemens България беше фокусирано върху иновативните решения в училищата.

По думите на Александър Стоянов училищните сгради също следват тенденциите и изискванията към тяхната енергийна ефективност нарастват. Решението е внедряването на съвременни системи за управление на сгради. „Ползите от тях са съществени – интелигентни функции за пестене на енергия, намалена консумация и съответно разходи, оптимизиран вътрешен климат във всички помещения и улеснена техническа поддръжка”, допълни той.


Вижте също...