Siemens България представи камион с модерни енергоефективни решения

Siemens България представи камион с модерни енергоефективни решения

Siemens България представи съвременни системи за мониторинг и мениджмънт на енергийното потребление, решения за идентифициране, оценка и реализация на нови възможности за пестене на енергия, енергоспестяващи машини и апарати. Те са част от „експонатите” в специализирания камион за енергийна ефективност на технологичния концерн Siemens. Камионът е за пръв път в България и днес беше представен със съдействието на Електротехническия факултет към Технически университет – София. Специализираното превозно средство е разположено на паркинга през 12. блок на университета. След събитието в София, на 14 октомври камионът ще гостува в Пловдив пред хотел Санкт Петербург, а на 16 октомври ще посети и Бизнес парк Варна.

Изложбата „на колела” представя пред широка аудитория някои от актуалните и иновативни разработки на компанията в сферата на енергийната ефективност за индустрията. Акцентът върху този сектор не е случаен, тъй като в момента 30% от използваната в света енергия са потребява в индустрията, а прогнозите са, че до 2030 г. разходите за енергия в сектора ще се увеличат с 30%. В същото време, няколко независими проучвания показват, че към момента в индустрията има потенциал за спестяване на енергия от 20%.

„По наши изчисления енергията, което в световен мащаб може да се спести чрез съвременни средства за индустриална автоматизация и задвижващи технологии, е около 300 тераватчаса на година. Това количество може да се сравни с годишното производство на 50 електроцентрали на въглища или с генерирането на приблизително 90 милиона тона въглеродни емисии. За нас тези негативни показатели са мотивиращо предизвикателство да разработваме енергийно-ефективни предложения”, коментира Теодор Маринов, ръководител на сектор Индустрия в България.

Предложенията на Siemens за енергийна ефективност в индустрията са повлияни от нарастващата необходимост от въвеждане на устойчиви решения за енергопотребление в глобален мащаб. Очакванията са, че потреблението на енергия в света ще се удвои до 2050 г., което налага нов подход при разпределението и потреблението на енергия.

publics.bg