Siemens България ще реализира мащабен проект за “Биовет” АД

Siemens България ще реализира мащабен проект за “Биовет” АД

Siemens България подписа договор за изпълнение на мащабен проект в „Биовет” АД. С реализирането му компанията за производство на фуражни добавки, активни субстанции и готови лекарствени средства ще гарантира захранването с електричество на новия завод, който ще се изгради на площадката на „Биовет” в Пещера догодина.

„Благодаря на „Биовет” АД, че избраха нашите ноу-хау и експертиза”, заяви по време на церемонията по официалното подписване на договора главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова. „Подобен проект не е реализиран в България за последните 10 години. Затова за нас е чест, че „Биовет” АД ни се довери да го осъществим „до ключ”, допълни тя.

Договорът включва проектиране, доставка и пускане в експлоатация на апаратура високо и средно напрежение, доставка на силови кабели за високо, средно и ниско напрежение и на система за автоматизация. Изпълнението му е свързано с изграждането на нова подстанция 110/6kV и рехабилитация на стара подстанция 110/6kV.  Проектът ще бъде реализиран от направление Енергиен мениджмънт на Siemens България.

Осъществяването му ще осигури значителни ползи за „Биовет” АД. Сред тях са увеличаване на захранващата мощност на завода и повишаване на безопасността на условията на труд и сигурността на персонала. След изпълнението на проекта „Биовет” ще разполага с напълно автоматизирана подстанция 110/6 kV, а операторите ще имат бърз и контролиран достъп до мрежата.
Проектът, който се очаква да приключи до средата на октомври 2018 г., е първият, реализиран от Siemens България за „Биовет” АД.


Вижте също...