Siemens и Aruba, част от Hewlett Packard Enterprise, сформират стратегическо партньорство за интегрирани мрежи

Вижте също...