Siemens – Направление Сградни технологии представи иновативни решения на Lounges 2019 в Карлсруе

Siemens Lounges

Направление  Сградни технологии на Siemens представи интегрирани решения за по-сигурни, ефективни  и чисти стаи*  по време на Lounges 2019. Международният търговски панаир се проведе в периода 5-7 февруари в гр. Карлсруе, Германия и събра компании с доказана експертиза в различни области на индустрията.

В рамките на събитието направление Сградни технологии акцентира върху свои решения  в областта на фармацевтичната индустрия, както и върху иновативните продукти и решения в областта на Life Science – наука за живота и биотехнологиите.

Siemens Lounges

Решенията на Siemens в областта на чистите помещения и фармацeвтичната индустрия минимизират рисковете, повишават ефективността и гарантират спазването на всички приложими разпоредби.  Те интегрират всички аспекти на сградните технологии, необходими за управлението и мониторинга на стаите. По този начин се осигурява максимална безопасност и сигурност и високи нива на синергия между системите, като инвестицията в тези технологии се изплаща в дългосрочен план.

Сигурна и ефективна сградна автоматизация за лаборатории и чисти стаи
Siemens предлага интегрирани решения за научноизследователска и развойна дейност (R&D) и чисти помещения (critical environments), които осигуряват безопасност за хората, активите и процесите. В рамките на Lounges 2019 на щанда на Siemens бяха демонстрирани работата и управлението на няколко дисциплини, включително свързаността на системите за автоматизация:

♦ системи за управление на лабораторните камини, технологии и дебит;
♦ системи за пожароизвестяване и гасене;
♦ системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение;
♦ охранителни ситеми;
♦ Desigo CC система за мениджмънт на всички сградни дисциплини.

* Чиста стая е работно помещение, в което количеството на замърсители като прах, аерозоли, микроорганизми и т.н. в работната атмосфера, особено на такива над определен размер, се поддържа в необходимите норми.


Вижте също...