Siemens откри център за устойчиво градско развитие в Лондон

Вижте също...