Siemens представя Symaro Sensors

Symaro  е портфолио за всякакви ОВК измервания, включващо: сензори за температура, влажност, налягане, поток, скорост, конденз или качество на въздуха в помещенията.


Вижте също...