Siemens прекратява дейността си в слънчевата енергия

Вижте също...