Siemens с нов високопроизводителен универсален димер

Siemens с нов високопроизводителен универсален димер

Направление Сградни технологии на Siemens добави нов универсален димер към серията си Gamma Instabus. В допълнение към стандартните димируеми лампи високопроизводителният KNX димер e в състояние да управлява димируеми светодиодни лампи, включително и след ретрофит. Димируемите LED лампи могат да осветяват строителни площадки с различна интензивност. Възможността за контрол на различни осветителни сценарии, интегрирана в новия Universal Dimmer от Siemens, позволява нивата на яркост, използвани в определени ситуации, да бъдат запаметени и повторно използвани.

Конвенционалните лампи с нажежаема жичка, халогенните лампи и компактните флуоресцентни лампи в жилищните приложения, както и компактните луминесцентни лампи и флуоресцентни тръби постепенно се заменят от енергоспестяващи LED лампи, повечето от които са димируеми. В сравнение с конвенционалните осветителни тела светодиодните консумират значително по-малко енергия и предлагат много по-дълъг експлоатационен живот.

Универсалният димер (Universal Dimmer) има способността да димира 230 V LED осветление в съответствие с производствените спецификации на осветителното тяло. Комуникацията чрез стандарта KNX, посредством който се осъществява свързването в мрежа на всички системни компоненти в сградата, разширява потенциалната употреба на димируеми лампи. Новият универсален димер на Siemens е особено подходящ за жилищни приложения от висок клас, хотелски стаи и общи зони в търговски сгради, както и за приложение при продуктови презентации в сектора на търговията на дребно.

Универсалният димер подпомага водещото или поддържащото управление на резистивни, индуктивни и капацитивни ел.товари във веригата. Устройството разполага с автоматично разпознаване на ел. товари и няма ограничение за минимално натоварване. Universal Dimmer разполага с 2 канала за максимална изходна мощност от 300 W всеки или с един канал за 500 W и се захранва от напрежението на KNX мрежовата шина.

В случай на прегряване, претоварване или късо съединение, универсалният димер се самоизключва. За всеки канал  устройството има LED индикатор на състояние –  включено, изключено, късо съединение, претоварване и прегряване. Останалите му функции включват 4 режима на работа (нормален, режим на таймер І или ІІ ниво, мигащ), контрол на действието и брояч на работните часове, а за задаване на параметри и пускане на устройството могат да се използват ETS4 или по-висока версия.