pixel

Siemens се присъединява към организацията на BIM buildingSMART International

 

Направление Сградни технологии на Siemens се присъедини към съюза buildingSMART International (bSI) като член на Стратегическия консултативен съвет и на няколко национални представителства. Siemens е първият доставчик на сградни технологии, който става част от тази международна организация с нестопанска цел. Създаден от bSI, форматът за данни „openBIM“ дефинира отворени, независими от доставчиците международни стандарти за BIM (Building Information Modeling). Тези стандарти са от съществено значение за подпомагането на процесите около активното  дигитализиране в сградния сектор.

BIM е дигитализиран, холистичен процес за планиране, изграждане и експлоатация на сгради, който спомага за повишаването на производителността  в сградите. Той засяга всички страни, участващи в процеса на изграждане – от собствениците, архитектите и проектантите, през търговците на сградни технологии, брокерите, фирмите за професионално управление и поддръжка, до фирмите за разрушаване и обезвреждане.

Процесът на виртуално изграждане има огромни предимства: моделът за данни, генериран във фазата на планиране на сградата, може да се използва във всички други фази от жизнения ѝ цикъл. Преди фазата на строеж вече  е възможно да се тестват конструкциите и идеите във виртуалното пространство, за да се оцени тяхната осъществимост на практика. Строителните дейности не започват, докато симулацията не бъде успешна. BIM също така дава възможност да се оптимизират мерките за енергийна ефективност и да се вземат  предвид бъдещите промени на сградата. Това води до значителна икономия на разходи в следващата оперативна фаза, която представлява 80% от разходите на сградата за периода на целия й жизнен цикъл.

Може да харесате още...