Siemens ще анонсира нова версия на платформата за сградна автоматизация Desigo CC

Siemens ще анонсира нова версия на платформата за сградна автоматизация Desigo CC

Под мотото „Make your building more livable“ Siemens ще постави акцент върху възможностите административни, обществени и търговски сгради да осигурят много по-голям комфорт и икономична експлоатация. Сред новостите на щанда на компанията на предстоящото специализирано изложение “Light + Building” 2016 (13 до 18 март във Франкфурт) ще бъде новата версия на платформата за сградна автоматизация Desigo CC. Със своите усъвършенствани интерфейси и комуникационни протоколи, Desigo CC може да интегрира и да управлява още повече приложения, като прави сградните технологии по-прозрачни и ефективни.

Новите функции на Desigo CC разширяват областта на приложение на платформата и опростяват експлоатацията на сградните инсталации.

Интегриране на нови дисциплини
Настоящата версия на платформата поддържа нови интерфейси и комуникационни протоколи, които дават възможност за интегриране на допълнителни приложения. Освен отопление, вентилация и климатизация, автоматизация на помещения, системи за регистриране на непозволено проникване и контрол на достъпа, Desigo CC вече може да интегрира в системата за сградни технологии и защити на устройства за енергоразпределение като например прекъсвачите с лят корпус  Sentron 3VA. Прекъсвачът може да изпраща съобщения относно състоянието и данни от измерванията директно към Desigo CC. Така операторите получават информация за необходимата електроенергия за оптимално функциониране на различни приложения в сградата към дадения момент и могат да реагират по-бързо в случай на необичайни промени.

Друга нова специфика на платформата е интерфейсът към системата за индустриална автоматизация Simatic S7 за обмен на данни с производството. Това позволява гъвкаво управление на вентилацията в зони около машини, генериращи топлина, в съответствие с текущите потребности. „Новите интерфейси и функции ще дадат възможност на потребителите да дигитализират всички данни от сградните инсталации и да ги контролират централно“, коментира Кристиан Шрайбвайс, мениджър по продажбите на Desigo CC във Франкфурт.

Интуитивно управление на сградни системи
От гледна точка на системните функции, новата версия на Desigo CC предлага удобно и лесно използване. За да се осигури бърза и интуитивна употреба, навигацията е вече подобна на тази в повечето операционни системи. Съществува и опция за мобилен достъп до Desigo CC през смартфон или таблет, като потребителите получават съобщения и аларми, например за проблеми в отоплението.

Висока IT сигурност
Новата версия на Desigo CC е с усъвършенствана IT защита. Всички потребители и сървъри използват криптирани комуникационни сертификати и сертификати на центровете за контрол на сигурността, издадени от Verisign и Symantec. Платформата може да бъде интегрирана в демилитаризирана зона (специално защитена отделна мрежа) и да работи с всички стандартни защитни стени. Във връзка с правата за достъп, определени за всеки потребител в зависимост от функциите му и отговорността, Desigo CC предлага максимална сигурност за всички данни, събрани в системата за сградно управление.


Вижте също...