Siemens ще гони нулево въздействие върху климата до 2030 г.

Siemens ще гони нулево въздействие върху климата до 2030 г.

Siemens си постави за цел да стане първата голяма индустриална компания в света, която ще постигне нулев нетен въглероден отпечатък до 2030 г. Компанията планира до 2020 г. да намали наполовина емисиите си от въглероден диоксид, които в момента са около 2,2 млн. метрични тона годишно. За да постигне тази цел, Siemens ще инвестира около 100 млн. евро през следващите 3 години, за да ограничи енергийния отпечатък на производствените си бази и сгради.

Като инвестира в иновативни технологии като системи за управление на енергията и сградна автоматизация, както и енергийно ефективни задвижващи системи за производството, Siemens очаква да намали разходите си за енергия с 20 млн. евро годишно.

„Намаляването на въглеродния ни отпечатък е не само добро корпоративно гражданство, но е и добър бизнес,“ отбелязва Джо Кезер, президент и главен изпълнителен директор на Siemens AG. Компанията ще предприеме още три допълнителни мерки, за да редуцира въглеродните си емисии в дългосрочен план. Първо, ще използва децентрализирани енергийни системи в производствените си фабрики и офис сгради, за да оптимизира разходите за енергия. Второ, ще използва ниско-емисионни превозни средства и концепции за електрически транспорт в своя глобален автопарк. И трето, ще премине към чист енергиен микс чрез увеличаване използването на източници на енергия като природен газ и енергия от вятъра с нулеви или ниски емисии на въглероден диоксид.

Siemens ще стартира програмата си за намаляване на CO2 през новата фискална година. В рамките на програмата около 40 млн. евро ще бъдат инвестирани в 15 различни производствени локации по света с цел  подобряване на енергийната ефективност. Новата  централа на компанията в Мюнхен, която ще покрива най-високите стандарти за опазване на околната среда, ресурсите и устойчивото строителство, ще има съществен принос в тази посока.

Екологичното портфолио на Siemens обединява технологиите на компанията в областта на енергийната ефективност и редуцирането на емисиите въглероден диоксид. През фискалната 2014 г. портфолиото генерира продажби в размер на 33 милиарда евро, което е 46 процента от общия оборот на компанията. Решенията на Siemens позволяват на клиентите да намалят въглеродните си емисии с 428 млн. метрични тона, което се равнява на половината от CO2  емисиите на Германия.

publics.bg


Вижте също...