Siemens стартира модернизацията на Блок № 4 на ТЕЦ „София – Изток”

Siemens  стартира  модернизация на Блок № 4 на ТЕЦ „София – Изток”. Компанията спечели мащабния проект след участие в публичен търг в консорциум с „Риск Инженеринг” АД.

Проектът, който е на обща стойност 20,5 млн.лв., има за цел да повиши ефективността на Блок № 4 на ТЕЦ „София – Изток”.

Модернизацията предвижда цялостно обновяване на турбогенераторната част, като за  реализирането й ще бъде доставено необходимото оборудване, което включва нова парна турбина (30 MW) и генератор, котел – утилизатор, система за управление, електрическа система, както и изграждането на ново поле високо напрежение.

Ангажиментите на направление Сервиз на енергийно оборудване в Siemens България по модернизацията включват  също и проектиране на цялостната конфигурация на системата, тест и пуск в експлоатация. Инсталацията на новото оборудване, както и изграждане на необходимите интерфейси, е делегирано на компанията „Риск Инженеринг” АД, която е част от консорциума, избран да изпълни проекта.

По предварителен план предстоящата модернизация ще бъде извършена в рамките на 22 месеца. В резултат на изпълнението й и внедряването на съвременните технологии на Siemens ще се повиши значително ефективността на  топло- и електропроизводството. На практика това ще позволи за производството на същото количество топлоенергия вече да се използва много по-малко количество ресурси. По този начин обновяването на оборудването в Блок №4 на ТЕЦ „София – Изток” ще повлияе положително и върху екологичния ефект от работата на топлоелектрическата централа.

Предстоящата модернизация ще бъде поредният проект, реализиран от Siemens в областта на повишаването на ефективността на топло- и електроцентрали. Експертизата и ноу-хауто на компанията в тази област затвърждават името й на световен лидер, чиито технологии намират приложение в целия свят, включително и в България. У нас по проект и с решения на Siemens е изградена единствената към момента голяма когенерационна централа за топлофикационни нужди за ЕVN България Топлофикация в Пловдив. Започнала работа в края на 2011 г., тя е една от най-модерните когенерационни централи на Балканите.

В началото на 2016 г. в Дюселдорф за топлофикационни цели заработи нова свръхмодерна електроцентрала с комбиниран цикъл на производство, с нетна мощност от 603.8 мегавата (MW), оборудвана с газова турбина клас H на Siemens, с която компанията постави нов световен рекорд за нетна ефективност от около 61,5%, с което Siemens подобри собственото си постижение от 60,75%.


Вижте също...