Силно представяне на Baxi по време на изложението Expocomfort в Милано

В периода от 23 до 27 март 2010 г. в Милано, Италия, се проведе най-голямото за тази година изложение в HVAC сектора – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT/NEXT ENERGY 2010. 

Верни на традицията, нашите партньори от  BAXI и тази година наблегнаха на новостите.

Нещо повече – микрокогенераторът (mCHP)  Ecogen 1.24 беше отличен с престижната награда „Избран продукт” в рамките на съпътстващата изложба „Към клас А”.

Основните фактори, които направиха продукта печеливш са:

Въздействие на околната среда: Предимството на mCHP по отношение въздействието върху околната среда се оценява, имайки предвид Фактора Въглеродни Емисии на националната електрическа мрежа. В Италия този фактор е теоретично 0.69 kgCO2/kWh. За ECOGEN тази стойност е 0.20 kgCO2/kWh, един важен принос за постигане на целите, предвидени за Италия, от Протокола Киото.

Предимства:
– За околната среда: електрическата енергия, генерирана близо до точката на използване е по-ефективна и с по-малко замърсяващи емисии;
– За потребителя: двойно предимство, благодарение на икономията на ел.енергия и възможността да се продава неизползваната ел.енергия, както и общоизвестните предимства на кондензационните котли за отопление на жилището;
– За проектантите: ефективно решение, отговарящо на Директивите на ЕС за енергийна ефективност.

Оценка на възможните икономии – до 400 евро годишно, приемайки за произведени общо 2000-2500 kW(за Италия).

Основни технически характеристики: ECOGEN обединява в себе си двигател на Стирлинг със свободно бутало и кондензеционен котел. Използването на двигателя на Стирлинг като когенератор предлага следните предимства:
– Производство на монофазен електрически ток с честота 50 Hz с възможност за свързване към електрическата мрежа без електронни инвертори;
– Работи с нисък шум (<45dBA), което го прави идеален за битово приложение;
– Херметически затворен за целия си жизнен цикъл, което определя висока надежност и минимална поддръжка.

двигател на Стирлинг

Ecogen 1.24 генерира номинална електрическа мощност от 1 kW и термична мощност от 24 kW (6 kWh, произведени от двигателя на Стирлинг и 18kW, произведени от допълнителен топлообменник). Продуктът удовлетворява изцяло голяма част от нуждите за топлинна енергия на съществуващите инсталации. Възможно е и звързването на индиректен бойлер за производство на битова гореща вода, благодарение на наличието на съответната управляваща електроника и хидравлика.

Изпълнението за монтаж на стена има всичките предимства на стенните газови котли. Нещо повече – съществуващ газов котел може да бъде лесно сменен с ECOGEN, тъй като газовите и хидравлични връзки съвпадат. Същото важи и за комините.

Уредът ще бъде на разположение за продажба в България през 2011 г.

Силен интерес предизвика и новата гама котли LUNA PLATINIUM.

Разработена е на базата на изключителната „интелигентна” технологична платформа, наречена Think. С това решение предложението на BAXI се утвърждава като интелигентен избор, даващ възможност котелът да диалогира по лесен и гъвкав начин със всички основни технологии в отоплението, предоставяйки възможност за все по-комплексни и енергийно ефективни приектни решения.

Освен това, новата платформа Think прави котела много лесен за използване, което е в съзвучие с възприетата от BAXI насоченост за user friendly управление на котлите.

За новата гама PLANTINIUM BAXI разработи иновативен контролен панел Think Pod. Панелът е подвижен, с широк дисплей, който е задно осветен. Буквената и цифрова информация върху дисплея, както и централен многофункционален бутон облекчава използването.

Контролният панел  Think Pod се доставя в две версии – за кабелна и безжична връзка. Иновативната електроника дава възможност новите котли да бъдат перфектно интегрирани с технологии, изполващи възнобновяеми източници на енергия – котли на биомаса, слънчеви системи, термопомпи, с цел реализиране на интегрирана система с висока енергийна ефективност.

Новата гама ще се предлага на българския пазар още от есента на тези година.

България Терм – Официален представител за България.