Синьо багрило от отпадните води на текстилни фабрики захранва батерии

Когато става дума за материали за батерии, много се говори за литий и кобалт, но някои химици смятат, че батериите на бъдещето могат да се захранват с масово използвано багрило. Става дума за така нареченото „метиленово синьо“, което създава интензивен сапфирен цвят. Боята изглежда добре, но може да бъде вредна, когато изтича в отпадните води от текстилните фабрики. Всъщност само 5% от метиленовото синьо се абсорбира от тъканите в процеса на боядисване. Остатъкът – хиляди литри синя боя – се изхвърля с отпадните води.

Анюла Косватарачачи, която понастоящем е докторант по химия в Университета в Бъфало, е работила преди с текстил в Института по Нанотехнологии в Шри Ланка, затова е била запозната с проблема със замърсяването с метиленово синьо. В Бъфало тя изучава тип течна батерия, наречена flow batteries, и работи върху проект, който се фокусира върху отстраняването на опасни материали от отпадните води. Тя комбинира двете концепции, за да види дали отпадните води с метиленово синьо могат да захранват тези батерии.

Замърсената вода, съдържаща синьо багрило „метиленово синьо“, има способност да съхранява електрически заряд и той може да се извежда обратно от нея. Откритието може да революционизира производството на акумулатори в близко бъдеще. Нещо повече – то би могло да помогне на текстилната промишленост, която е крайно замърсяваща за околната среда.

Изследването, публикувано в научното списание ChemElectroChem, разкрива, че молекулите на метиленовото синьо се променят, когато върху съединението се приложи електрическо напрежение. Два протона и два електрона се поемат от тъмносиньото багрило, за да се образува „левко-метиленово синьо“безцветен страничен продукт.

Според химиците, веществото е успешна алтернатива на съвременните химически съставки на батериите. Използвайки слънчева клетка за генериране на електричество през деня, големи количества от багрилото могат да се трансформират в левко-метиленово синьо и да съхраняват енергия. Обратният процес пък може да се използва през нощта, когато от боята може да се извлича електричество.


Вижте също...