pixel

Система аксиални вентилатори на Vortice с датчик за CO2

Vortice

Целта на настоящата публикация е да ви запознаем с новата система на Vortice – Kit Vario СО2.

Това е вентилационна система, която осигурява бърз обмен на околния въздух по отношение на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), регистрирана от специален сензор. По този начин се осигурява адекватно ниво на кислорода, като се избягва натрупването на въглероден диоксид и се предотвратява концентрацията на патогени в резултат от метаболизма на обитателите.

Kit Vario СО2 позволява правилната вентилация на помещения с обеми, равни на 50 m³, 100 m³ и 350 m³ в зависимост от модела, с хипотезата за гарантиране на двукратен въздухообмен на час в помещението.

Правилното оразмеряване на системата предполага и точна оценка на степента на заетост на помещението,  имайки предвид максималния брой планирани присъстващи.

Вентилаторите са лесни за монтаж на външни стени, прозорци или витрини на помещението.

klas

Kit Vario СО2 е идеален за вентилация на класни стаи, столове, заседателни зали, чакални за лекарски и зъболекарски кабинети, барове и ресторанти, съблекални и офиси от типа open space.

Правилното функциониране на системата изисква правилно взаимно позициониране на двата вентилатора в помещението, за да се насърчи обменът на въздух.

Примерни инсталационни схеми са показани по-долу.

Примери за правилно разположение на вентилаторите

Vortice

Примери за неправилно разположение на вентилаторите

Vortice

Принцип на действие

Известно е, че високите нива на въглероден диоксид (CO2) причиняват загуба на концентрация, сънливост, тежест и главоболие. Също така е добре известно, че CO2 е продукт на нашия метаболизъм: чрез дишане ние поемаме кислород и отделяме въглероден диоксид. Този аспект придобива особено значение в настоящия период на пандемия, свързан с разпространението на вируса SARS-CoV-2, който освен последствията за здравето на всички нас, налага ограничения върху извършване на нормални обществени присъствени дейности.

Адекватна скорост на вентилация, способна да намали концентрацията на евентуално присъстващ вирусен товар под прага на опасност, представлява, заедно с използването на подходящи лични предпазни средства, основното и най-ефективно средство за ограничаване разпространението на епидемията, както се вижда, наред с другото, от проучването на работната група Околна среда и качество на въздуха в помещенията – „Предварителни индикации за превенция и управление на закрити среди във връзка с предаването на инфекция с вируса SARS-CoV-2″ от 25 май 2020 г.

Всеки  Kit Vario СО2 се състои от два аксиални вентилатора, които могат да бъдат монтирани в съответствие с периметрални стени, прозорци или витрини на помещението, контролирани от датчик за CO, свързан чрез кабел с вентилаторите.

Настройката на посоката на въртене и следователно на посоката на индуцирания поток на всеки двата вентилатора се извършва в момента на инсталацията и не може да бъде променен от крайния потребител. Когато нивото на въглероден диоксид в околната среда  надвиши предварително зададената граница, сензорът автоматично активира двата аспиратора за постигане на необходимия обмен на въздух.

По-специално, комбинираната работа на двата аспиратора, които съответно изхвърлят застоялия и потенциално заразен въздух, като го реинтегрират с външния въздух, богат на кислород и лишен от вирусен товар, осигурява адекватни скорости на вентилация в помещението, като се избягва в същото време рискът от потенциално навлизане на въздух поради вакуум от съседни заразени помещения, което е  възможно при наличие на един екстрактор.

Vortice

Предимства за инсталатора

Бърз и лесен монтаж

Необходими са само два отвора в стените, витрините или прозорците с номинален диаметър 150, 230 или 300 мм, в зависимост от модела. LCD дисплеят на сензорът за CO2 улеснява първоначалната конфигурация на системата и позволява задаване на праговите стойности, в съответствие с които двойката аспиратори стартира, за да осигури необходимия обмен на въздух, или спира, когато намалява нуждата от вентилация.

Широка гама от възможни инсталации – широката гама от аксесоари, общи за серията Vario, позволява приспособяването на системата към различни изисквания за монтаж.

Vortice

Възможност за интегриране към BMS система за по-ефективно цялостно управление на съответната сграда.

Предимства за потребителя:
– дишате чист въздух;
висока ефективност – дебитът на аспираторите осигурява правилна вентилация на помещения до 130 m² (изчислението се основава на предположението за двукратен въздухообмен на час при помещения с височина 2,7 m);
висока надеждност – дори при тежки условия на употреба, засвидетелствана от опита от използването на гамата Vario в контекста на критична околна среда и климат;
простота на употреба – след като допустимите разрешени нива на CO2 в съответното помещение са зададени, Vortice – Kit Vario СО2 работи в напълно автоматичен режим;
намалени експлоатационни разходи – благодарение на ниската консумация на енергия и автоматичното управление от датчика на CO2, което ограничава работата единствено, когато реалните условия в помещението я налагат;
голяма здравина – резултат от приетите проектантски и конструкторски решения , като се започне от корпуса, който може да се похвали с отлични качества на устойчивост на удар и корозия;
намалена нужда от поддръжка, която се ограничава до периодично и редовно отстраняване на прах от решетките на вентилаторите.

Предлагани аксесоари

Vortice Kit VV
Комплект за двойно отваряемо стъкло
Vortice Kit TC
Комплект за монтаж към въздуховод
Vortice Kit FF
Комплект за двоен отваряем прозорец
Vortice Kit Torreta
Противовятърна шапка
Vortice Kit MU
Комплект за монтаж на стена
Vortice Kit SA
Комплект за предпазване проникването на светлина в помещението

Vortice

За повече технически подробности – България терм.

Може да харесате още...