Система „Ha Phantom“ на Вортиче

Vort НА

Какво представлява?

Системата НА Phantom е контролирана механична вентилационна система с двоен поток, която е в състояние да интегрира нормалната вентилация с външен въздух и антибактериална обработка. Състои от два елемента: рекуператор на топлина за монтаж в окачен таван Vort HRI PHANTOM, който е комбиниран с Vort HA, филтриращ блок с антибактериално третиране.

Рекуператорът Vort HRI PHANTOM се характеризира с:
– високо ефективен топлоообменник с кръстосани въздушни потоци – ефективност до 92%;
– високо ефективни безчеткови трискоростни центробежни вентилатори;
– интегрирана защита от замръзване;
– автоматичен, 100% филтриран байпас (само модели BP);
– два леснодостъпни F5 филтри (по избор F7 филтър като опция);
– изнесен контролен панел с LCD дисплей, чрез който се извършва:
– първоначална конфигурация;
– ръчна настройка на режима на работа;
– автоматична настройка на функцията free-cooling;
– автоматичен режим на работа в зависимост от условията на околната среда, установени от външни датчици за температура, влажност и CO2 (опция);
– непрекъснат контрол на правилната работа;
– възможност за актуализиране на софтуера чрез специален порт.

Съвместната работа на филтрите на рекуператора Vort HRI PHANTOM, които задържат по-голямата част от фините прахови частици във въздуха и външния филтърен блок Vort НА, който намалява бактериалното натоварване чрез подтискане на пролиферацията на бактериите и допълнително намаляване концентрацията на фини частици, позволява постигането на високи стандарти за качество на въздуха за оптимално здраве и комфорта на хората, които живеят в жилището.

Hri 200 Phantom

Vort Hri 200 Phantom B.P.

Как работи?

Функционирането на системата НА Phantom предполага редуването на режимите за вентилация и пречистване във връзка с реалните нужди на хората, които живеят в обслужваните помещения. При присъствие на хора, както е, например,  в ранните сутрешни часове, на обяд, вечер и голямата част от нощта, системата НА Phantom работи като традиционен високоефективен рекуператор на топлината,  реинтегрирайки застоялия въздух от помещенията със свеж, подходящо предварително загрят или охладен (зима или лято) и филтриран въздух.

В часовете, в които помещенията са незаети, вкарването на пресен въздух се спира и въздухът в  помещенията се пречиства благодарение на блока Vort HA, форсирайки рециркулацията в пречиствателя с цел максимизиране на ефективността на неговия филтър (патентно защитен).

По-специално, в момента на активиране на системата HA PHANTOM, потокът на изхвърляния въздух се блокира чрез съответни клапи и се пренасочва директно към специален антибактериален филтър, обработен с разтвор на хитозан и титанов диоксид. Нисковолтови UV лампи излъчват лъчи с дължина на вълната 415 nm, като по този начин активират фотокаталитичен процес, който блокира растежа на бактериите и ги убива, а въздухът се връща ефективно пречистен.

Капак, разположен на външната страна на модула, улеснява замяната на филтъра така, че същият може да бъде отстранен при пълна безопасност, тъй като в него няма активни бактерии.

Цикълът на пречистване на въздуха предвижда редуване на режимите на рекуперация на топлината и антибактериалното третиране на въздуха, като той може да се активира автоматично според предварително определен график или ръчно от потребителя в зависимост от специфичните му нужди.

Уместно е да се благоприятства функцията за филтриране в моментите на по-слабо използване на помещенията, например, когато живущите са на работа или на училище така, че при завръщането си да намерят здравословна и комфортна среда.

VORT HRI PHANTOM

Филтър Vort Ha,свързан към рекуператор Vort Hri Phantom, Блокиране на потоците въздух навън чрез съответните клапи и насочването им през специален филтър, Активиране на фотокатализата, благодарение на UV лампата и реемисия на пречистения въздух.

Силни страни

✓ Ефективна: Гарантира поддържането на нивата на температурата, относителната влажност и чистота на въздуха, необходими за избягване възникването на заболявания и болести.
✓ Икономична: Високата ефективност на топлообмена и ниска консумация гарантират оптималното използване на отоплителните и охлаждащи системи и като резултат ниски експлоатационни разходи.
✓ Безшумна: Намалените емисии на шум, които да не смущават по време на работа през нощта, благоприятстват непрекъснато използване на системата.
✓ Тествана: Ефективността на Vort HA се потвърждава от тестовете, проведени от Политехническия университет на Милано.
✓ Патентована: Филтърът Vort НА е защитен с патент.

Други новости от Вортиче можете да видите тук.