pixel

Система от гъвкави, предварително изолирани тръби Microflex

Системата от предварително изолирани тръби Microflex, производство на WATTS INDUSTRIES,  е предназначена за транспортиране на гореща и студена вода в инсталации за производство на битова гореща вода (БГВ) – инсталации за отопление и климатични инсталации, както и в инсталации със специално предназначение. Състои се от термично изолирана тръба, защитена от външна обвивка от полиетилен с висока плътност (HDPE).

Предварително изолираната тръба е съставена от една или повече основни вътрешни тръби от омрежен полиетилен (PEX), изолирани чрез експандиран полиетилен със затворени клетки. Основната тръба е с антикислородна бариера, съгласно DIN 4726. Благодарение на ниското тегло и високата гъвкавост, тръбите позволяват лесно и бързо полагане, дори и при наличие на препятствия и около ъгли. Монтажът на аксесоарите не изисква използването на специални инструменти.

Системата от предварително изолирани тръби Microflex се предлага за различни решения:

За отоплителни инсталации и производство на БГВ Радиус на огъване

– Снимката демонстрира високата гъвкавост на тръбата  Microflex;

– Огъването е с радиус 25 cm, а вът-решните тръби от Pex са 40 mm;

– Полагането на тръбата е изключи-телно лесно дори и при наличие на препятствия и ъгли;

– Външните радиуси на огъване на всяка тръба са посочени в таблици и включват запас за сигурност.

 
Единична тръба Microflex Uno Двойна тръба Microflex Duo
 
Четворна тръба Microflex Quadro
За инсталации, работещи при ниски температури
 
Версия против замръзване Microflex Cold

Структура на системата

Външна оребрена обвивка от HDPE
Външната обвивка, изпълнена от полиетилен с висока плътност (HDPE), предпазва тръбата и изолацията от влиянието на външни фактори.

Изолационен материал
Използваният изолационен материал е омрежен микроклетъчен полиетилен. Освен изключителните изолационни качества, затворено-клетъчната структурата на материала гарантира сведена до минимум поглъщаемост на вода. Материалът не съдържа CFC.

Антикислородна бариера

Основната тръба има и антикислородна бариера срещу проникването на кислород в тръбната система. По такъв начин се гарантира по-голяма дълговечност на компонентите на инсталацията.

Аксесоари
Системата от предварително изолирани тръби Microflex се прадлага с комплект от аксесоари като връзки за свързване на основните тръби; изолационни кутии на местата на свързване; инспекционни кутии; термосвиваеми накрайници и защитни тапи за транспорт на тръбите.

Свръзка Jentro Изолационна Т-кутия Изолационна ъглова кутия Преход през стена за вода под налягане

 

Преход през стена за вода.
Без налягане
Предпазна тапа Терминал Кутия за свързване

Гъвкавост
Леки и изключително гъвкави се позиционират лесно върху препятствия, завои и ъгли. По този начин се облекчава изборът на трасето, от където да преминат, постигайки значителни икономически предимства.

Термична изолация
Тръбите Microflex гарантират еднородно термично съпротивление и термична стабилност, поради запазване във времето на плътността на изолацията.

Двойна външна бариера
Външна оребрена обвивка от полиетилен висока плътност, осигурява двойна защита от атмосферни влияния и ограничава повредите на тръбата и поглъщането на вода.

Характеристики на основната тръба от PEX
Основната тръба на Microflex е произведена в съответствие със стандартите DIN и предлага следните предимства:
Превъзходни термични свойства
Тръбата от PEX се подлага за един значителен период от време на температура 95°С при налягане 6 bar за инсталации за отопление и на температура 95°С при налягане 10 bar за санитарни инсталации(според DIN 16893). Тя е в състояние да понесе температурни разлики до 110°С. Устойчивостта на удар е постоянна дори и при температури минус 110°С.
Гаранция за дълговечност
С температура на подаващата вода, пропорционална на външната температура (напр. 90°С през зимата и 70°С през лятото) и при работно налягане 5-6 bar, изпитванията, извършени от най-добрите сертифициращи организации за отопление в различни страни, потвърждават дълговечност на тръбата повече от 100 години.
Химическа устойчивост
Голяма част от химическите вещества не оказват влияние на тръбата, дори и при високи температури. Химическите вещества, които нормално разяждат други материали не са в състояние да предизвикат корозия на тръбата от PEX.
Висока абразивна устойчивост
Тръбите от PEX предлагат максимална абразивна устойчивост. Тръбите, които пренасят агресивни течности при високи скорости не са подложени на корозия.
Нисък коефициент на грапавост
Притежавайки висока гладкост на вътрешната си повърхност, тръбата предлага ниско съпротивление на потока в сравнение с конвенционалните тръби. Така се гарантират превъзходни характеристика на потока с минимални загуби на налягане и никакво образуване на отлагания.
Съвместимост с околната среда
Тръбата от PEX не съдържа замърсяващи агенти. Тя не променя вкуса и миризмата на транспортирания флуид, и не е токсична. В тази връзка е много подходяща за използване в различни сектори на хранителната индустрия.
Физиологични качества
Тръбите Microflex удовлетворяват международните изисквания по отношение на качеството на питейната вода.
Сертификати

Тръбите Microflex, контролирани от Süddeutsche Kunststoffzentrum SKZ di Würzburg (Център за развойна дейност по пластични материали в Централна Германия) са сертифицирани по DVGW за питейни нужди.

Инструкции за монтаж на Microflex:

За контакти и повече информация – България терм.

Може да харесате още...