Система „резервоар в резервоара“ защитава горивните инсталации при наводнения и земетресения

Двойната система „резервоар в резервоара“ на немската фирма Schütz е одобрена от Германския институт за строителна техника (DIBt)  за земетръсни зони 1 до 3, съгласно DIN 4149. Такава защита е необходима, тъй като ако резервоарът за отоплително гориво не е устойчив при сеизмична активност, той може да се преобърне и да нанесе щети.

Също така и за районите с риск от наводнения се предвиждат специални системи за защита на горивните резервоари. Те трябва да бъдат инсталирани с особено внимание към безопасността в рискови или често наводняващи се райони. В случай на наводнение, резервоарите могат да бъдат преместени от водата, което създава предпоставки за изтичане на гориво, което също би могло да нанесе големи щети върху природата и сградите.

Двойната система на Schütz предлага надеждна защита при подобни бедствия, като всички стоманени и пластмасови резервоари на производителя са сертифицирани за земетръсни зони 2, а някой и за зони 3. Те се поставят при монтажа върху специална подложка против хлъзгане.

За районите, застрашени от наводнения, Schütz разработва специалния двоен резервоар, който предлага безопасност при височина на наводнение до 2,5м. Закрепване с ремъци към земята, осигурява стабилността на съоръжението.


Вижте също...