pixel

Система за повърхностно отопление и охлаждане „Cofloor“ на Oventrop: практично и функционално

Чрез системата за повърхностно отопление и охлаждане „Cofloor“, Oventrop предлага не просто първокачествени продукти, но също така и всички компоненти, необходими за икономичен монтаж на различни системи за полагане.

Към тях спадат системите „Cofloor“ с плочи, със скоби, с релси с клеми, както и системата за сухо строителство, изолационни ленти, разпределителни колектори от неръждаема стомана, компоненти за регулиране и хидравличен баланс, разпределителни кутии, отоплителни тръби.

Всички те отговарят стандартите и са съгласувани помежду си и с най-новите технически разработки.

По отношение на тръбите, потребителите могат да избират от тръби „Copex“ (PE-Xc), многослойните тръби „Copipe HSC“ и тръбите „Copert“ (PE-RT). Всички могат да бъдат положени лесно и бързо само от един човек. Многослойните тръби „Copipe HSC“ са подходящи за захранващи тръбопроводи и връзки към студо- или топлогенераторите и разпределителния колектор. За изчисление на повърхностно отопление и охлаждане с многослойни тръби „Copipe HSC“, Oventrop предлага софтуера „OVplan“.

Общоизвестно е, че системите за повърхностно отопление работят безпроблемно, когато е изпълнен правилно хидравличният баланс на масовия поток в захранващите линии и отоплителните кръгове.

От решаващо значение за безпроблемната работа на системите за повърхностно отопление и охлаждане е да бъде гарантирана оптимална функция както на централния регулатор на температурата в подаващата линия пред разпределителния колектор, така и на самостоятелно работещите в отделните помещения регулатори на температурата на всеки отоплителен кръг при разпределителния колектор. Това може да бъде постигнато, само чрез хидравличен баланс, т.е. чрез разпределение на обемните дебити в съответствие с нуждата от топлина на цялата система.

За тази цел Oventrop предлага богата гама от арматури и регулатори, подходящи за всяка инсталация за повърхностно отопление.

Един от продуктите, чрез който може да бъде гарантиран хидравличния баланс е разпределителният колектор от неръждаема стомана „Multidis SFQ“. Чрез вложката  „QM“ с техика „Q-Tech“ се извършва автоматичен хидравличен баланс.

При този разпределителен колектор, регулирането се осъществява чрез настройка на дебита на отоплителния кръг в l/min. Обемният дебит се настройва директно на вентилната вложка. Диапазонът на дебита е между 0,5 и 5 l/min.

Вентилните вложки „QM” M 30 x 1,5 във връщащата линия, които могат да се термостатизират, позволяват да се настройва регулатора на температурата в отделни помещения. За тази цел се използват предлаганите като принадлежности задвижващи устройства и стайни термостати, или термостати с дистанционна настройка на Oventrop.

За постигане на пълна икономичност и удобство на повърхностното отопление, полагането на тръбите трябва да стане по точно пресметнат план на полагане и изискванията за подовата конструкция трябва да се спазват. Също така трябва да се има предвид съобразеното със съответното подово отопление регулиране на температурата и на обемния дебит на топлоносителя.

Основните моменти при регулирането са осигуряването на подходяща температура на топлоносителя в подаващата линия, която трябва да е максимално независимо от регулирането на котела, и разпределянето на обемните дебити в отделните отоплителни кръгове на разпределителния колектор от неръждаема стомана.

Регулиращите станции „Regufloor H/HN“ са станции с постоянни стойности за свързване към разпределителния колектор от неръждаема стомана „Multidis SF“ за повърхностни отопления, които допълнително захранват и един радиаторен кръг.

Станциите регулират температурата в подаващата линия на топлоносителя, като я поддържат постоянна (регулиране с постоянни стойности), чрез смесване на вода от връщащата линия от долния разпределител с температурен регулатор с контактен датчик и трипътен вентил.

Циркулацията на топлоносителя в отоплителните кръгове на повърхностното отопление се осъществява от електронно регулирана високоефективна помпа.

За да се предпази повърхностното отопление от свръхтемператури, например при неизправност на температурния регулатор, в регулиращата станция има интегриран модул за изключване на помпата.

Едно от предимствата на регулиращите станции „Regufloor H/HN“ се състои във възможността за интегриране на регулатор на температурата в подаващата линия на повърхностното отопление в отоплителния кръг на инсталация с радиатори. Схемата на инсталацията показва свързването на подаващата и връщащата линия на радиаторната инсталация.

Дългогодишни изследвания на повърхностни отопления с пластмасови тръби показват, че при тези инсталации при неблагоприятни условия могат да се появят проблеми, свързани с корозията, вследствие на навлизане на кислород. Продукти, податливи на корозия не водят до проблеми в инсталации само с радиатори, тъй като са налични достатъчно успокоителни зони, в които могат да се отлагат продуктите на корозията. При инсталации с повърхностни отопления и особено при подови отопления, тези отлагания могат да доведат до влошаване на поведението на обтичане в кръга на подовото отопление. Това може да доведе до функционални смущения или дори до спиране на кръга.

С топлообменника на регулиращата станция „Regufloor HX“ се извършва разделяне на системата на първичен и вторичен кръг.

Първичният кръг е отоплителната система, а вторичният кръг е кръга на повърхностното отопление. Така например, могат да се свържат кръгове на повърхностно отопление с дифузионно-пропускливи тръби, като напр. при стари инсталации, или обусловено от системата при нови тръби. Чрез разделянето на системата се предотвратява навлизане на кислород в кръга на повърхностното отопление. Обратно, предотвратява се и навлизане на евентуални корозионни продукти от кръга на котела в кръга на повърхностното отопление, а така тръбите се предпазват от затлачване.

Регулиращият вентил в първичния кръг регулира настроената температура в подаващата линия. Отчитането на температурата се извършва чрез потопяем сензор във вторичния кръг.

Комплектът за автоматична стабилизация „Regumat F/FR-130/180“ служи за регулиране и ограничаване на температурата в подаващата линия при комбинирано радиаторно и подово отопление.

Температурата в подаващата линия се регулира в диапазон 20-50°C. Корпусът на високоефективната помпа на модела „Regumat FR-180“ е от неръждаема стомана/бронз с цел противодействие на риска от корозия в случай на свободен кислород, свързан със системата.

Сензорът в подаващата линия регулира смесителя в съответствие с настроената температура в подаващата линия. Електрическият регулатор, прикрепен към тръбата изключва помпата при недопустимо висока температура в подаващата линия, и я включва след понижаване на температурата.

Предимства:
– предварително монтирана свързваща група с високоефективни помпи с дължина 130 или 180 mm;
– висококачествени материали;
– стандартна изолация от EPP;
– лесен монтаж чрез комплекти преходи;
– сензор, интегриран в подаващата линия;
– с вкл. електрически регулатор, прикрепен към тръбата.

Наредбата за пестене на енергия (EnEV) изисква освен централен регулатор на температурата в подаващата линия на топлоносителя (напр. чрез регулиращата станция „Regufloor“), също и регулатор на стайната температура с отделни, самостоятелно функциониращи устройства, напр. със стайни термостати и задвижващи устройства. Такива регулиращи системи изравняват отклоненията в температурите (напр. при кратко отваряне на прозорец).

Стайните термостати и задвижващите устройства на Oventrop отговарят на тези изисквания. Предлагат се както регулиращи устройства с кабел, така и безжични такива – например безжичният термостат „R-Tronic“.

При вариантите с кабел има регулиращи компоненти, които работят с 2-точковия метод (отворено/затворено) или са с постоянно регулиране (0-10 V).

В сравнение с други отоплителни системи, подовото отопление може да се означи като отоплителна система с идеален температурен профил.  В зависимост от поведението на потребителя подовото отопление с гореща вода има предимството, че дава възможност за енергоспестяване между 6 и 12%, благодарение на ниските температури на топлоносителя и по-ниската стайна температура на въздуха.

Oventrop предлага висококачествено системно решение за повърхностно отопление и охлаждане „Cofloor“, което гарантира максимална полза от инсталацията и по-нататъшния комфорт. В същото време то отговаря на многобройните наредби и директиви.

Повече информация за продуктите и системните решения, предлагани от фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.

Може да харесате още...