Системата WATTS Vision – модерно управление на комфорта в жилището

Настоящата публикация има за цел да ви запознае с новата система WATTS® Vision® за домашна автоматизация, разработка на нашия дългогодишен партньор Watts Industries Italia. Целта е да се постигне желаният комфорт в жилището при максимална икономия на енергия.

Системата е изключително гъвкава, може лесно да бъде разширявана с широка гама от продукти и предоставя следните възможности:
– контрол и управление на водно подово, радиаторно и конвекторно отопление;
– контрол и управление на електрическо подово отопление;
– контрол и управление на различни електрически консуматори;
– контрол и управление на системи за сигурност;
– статистика за консумацията на електрическа енергия от отделните уреди;
– програмиране и показване на настройката на всяко контролирано устройство в няколко зони.

Управлението на цялата система се осъществява чрез контролен панел, снабден с цветен 4,3“ Touch-Screen дисплей. Захранването му е 230V/50Hz или чрез USB кабел (предлага се като опция).


Комуникацията между отделните устройства на системата и контролния панел се осъществява по два начина:
– чрез радиочестота 868 MHz по протокол на Watts;
– чрез Wi-Fi (2,4 GHz) през смартфон, таблет (iOS, An-droid) и чрез Web-страница.

Приложенията са безплатни.

Контролният панел може да управлява до 50 зони (отопление, осветление, контакти и др.) с дневно и седмично програмиране.

Синхронизирането със свързаните устройства е автоматично. Интерфейсът за потребителя е многоезичен. Ъпдейтването става чрез микро SD (опция).

Основни компоненти

Основните елементи на системата WATTS® Vision® са показани на долната фигура.

Електронен програмируем термостат за радиатори – BT-TH02 RF

Може да се използва самостоятелно или в системата чрез контролния панел.

Има 9 предварително заложени програми и 4 програми за персонализиране от потребителя. Позволява дневно и седмично програмиране. Работата с него е изключително опростена и лесна, а командите са интелигентни. Позволява бърз монтаж на термостатични радиаторни вентили с резби М30 х 1,5 и М28 х 1,5.

Електронната термостатична глава разполага с много тих стъпков двигател, както и със системa за интелигентен контрол на температурата – ITCS. Дисплеят е тип LCD със задно осветление в синьо. Температурата се регулира пропорционално през 0,5˚С с помощта на бутони. Има функции за блокиране на бутоните, такава против заклинване на вентила и откриване на отворен прозорец. Възможни са следните режими: форсиран, комфортен, автоматичен, икономичен, против замръзване, изключен, ваканция. Захранването е от две батерии тип АА.

BT-A02 RF

Радиоуправляем електронен аналогов термостат за контрол на различни отоплителни системи. Регулирането е пропорционално и се базира на вътрешни сензори. Може да бъде включен външен датчик без да има нужда от допълнително захранване. Светодиод индикира дали отоплението е включено. Захранването е от две батерии ААА.

Автономност – две години.

BT-DP02 RF RH

Дигитален програмируем радиоуправляем термостат с LCD дисплей за контрол на различни видове отоплителни системи.

Регулирането е пропорционално и се базира на вътрешни сензори. Може да бъде включен външен датчик без да има нужда от допълнително захранване. Червен светодиод индикира дали отоплителната система е включена. Режими на работа: Комфортен, икономичен, против замръзване, ваканция. Захранването е от две батерии ААА.

BT-HCM02 RF

Радиоуправляем модулен бокс за контрол на система за подово отопление и охлаждане. Може да се интегрира със системата WATTS® Vision® с помощта на модулния бокс BT-M6Z02 RF. Боксът приема искането за топлина/студ чрез следните входове:
– вход свободен контакт от термопомпа;
– вход свободен контакт от ръчен изключвател;
– от NTC сонда за измерване температурата на подаваната вода;
– от контролния панел, конфигуриран в режим Slave(необходимо е свързване на бокс M6Z02 RF).

Модулът разполага със следните изходи за активиране на:
– помпата на системата;
– обезвлажнител;
– котел или климатик.

BT-M6Z02 RF

Радиоуправляем модулен бокс за контрол на система за подово отопление чрез електротермични задвижки ON/OFF НО или НЗ. Лесна възможност за разширяване до 12 зони с допълнителни модули. Регулирането е пропорционално-интегрално или хистерезисно в зависимост от свързания термостат. Изходи за помпи или аксесоари – реле 5А/250 V.

BT-WR02 HC RF

Радиоприемник за контрол на отоплението в една зона съвместно с радиоуправляемите термостати, разгледани по-горе. Съвместно с контролния панел на системата WATTS® Vision® позволява пълен контрол на отоплителната система от една единствена точка. Обхват на сигнала – 100 м на открито и 30 м в помещения.

BT – FR02 RF

Радиоприемник за вграждане, проектиран за контрол на системи за отопление съвместно с радиоуправляемите термостати, посочени по-горе. Позволява включването на датчик за температурата на пода. Съвместно с контролния панел на системата WATTS® Vision® позволява пълен контрол на отоплителната система от една единствена точка. Максимален товар 16А. Обхват на сигнала – 100 м на открито и 30 м в помещения.

BT – PR02 RF

Приемникът серия BT – PR02 RF представлява шуко контакт, разработен да управлява електрически уреди с максимален товар 16А (електродомакински уреди, електрически радиатори, вътрешно осветление и т.н.). Управлява се от контролния панел на системата WATTS® Vision®. Обхват на сигнала – 100 м на открито и 30 м в помещения.

Допълнителна техническа и ценова информация може да получите като се свържете с нас.