Системи Devi – интелигентна защита срещу лед и сняг

Системите Devi предлагат интелигентно решение на всички снежни проблеми. С тяхна помощ улуците и водостоците никога няма да замръзнат, а външните стълби, тераси, предгражажни алеи и рампи дори през зимата са напълно сухи. Системите Devi против лед и сняг се състоят от нагревателни кабели DEVIflex или нагревателни рогозки DEVImat , инсталирани в настилката или в улуците и водостоците, и електронни терморегулатори DEVIreg, които управляват системата.

Системите Devi осигуряват безопасност
Системите Devi против лед и сняг са създадени да обезпечат сигурност за хората, превозните средства и сградите. Те осигуряват безопасно ходене и шофиране през зимата и предпазват сградите от щети, причинени от леда и снега.

Гъвкави са
Системите Devi са приложими при всички видове настилки – бетон, плочи и др. Те поддържат почистени от лед и сняг всякакви водоотвеждащи системи, улуци, водостоци и улами без значение от материала, от който са изработени. Благодарение на своята гъвкавост системите Devi се адаптират 100% към конкретния обект, съобразно приложението, специфичните изисквания и климатични условия.

Работят автоматично
Противообледенителните системи Devi функционират напълно автоматично. Те разпознават нуждата от снеготопене и включват и изключват отоплението, само когато е необходимо.

Икономични са
Терморегулаторите DEVIreg разполагат с цифрови сензори за влага и температура, които осигуряват оптимални резултати при минимална енергийна консумация. Разходите за инсталиране и използване на системите са ниски в сравнение с алтернативи като изриването на сняг и почистването на остатъчния пясък и сол. В допълнение Devi Ви спестява разходите по отстраняване на щетите, причинени от леда (разрушена настилка или фасада на сграда, спукване на улуците и водостоците и др).

Външни площи
Най-често срещаните приложения на системи Devi против лед и сняг на външни площи са: рампи, алеи, тераси, стълби, тротоари, паркинги и мостове.

Инсталирана мощност
Когато се определя мощността W/m² на противообледенителна система, трябва да се вземе предвид следното:
1. Мястото, където системата ще бъде инсталирана – географско положение и специфичното приложение.
2. Конкретните изискванията към системата, например времето за топене.

Инсталираните мощности в Дания са 200-250 W/m² – за сравнение съответните мощности за Русия са: 250-500 W/m². За специфичните климатични условия на България мощностите варират от 220 W/m² (тераси, при които нагревателните кабели са до 3 cm под повърхността) до 350 W/m² (примерно при павирани площи с дълбочина на кабелите до 10 cm).

На места като мостове, товарни рампи и тераси системите са подложени на студен вятър и преохлаждане, както над настилката, така и отдолу. Тук инсталираната мощност трябва да бъде увеличена с до 50%, за да се компенсират допълнителните топлинни загуби. Също е препоръчително да се използва подходяща топлоизолация под нагревателните кабели, за да се намалят топлинните загуби надолу. Там, където топлоизолацията под кабелите е невъзможна, препоръчваме мощност от 300-350 W/m².

В таблицата по-долу са показани типични инсталирани мощности на системи за топене на лед и сняг на външни площи.

ПриложениеИнсталирана мощност
Предгаражни рампи250 – 300 W/m²
Алеи250 – 300 W/m²
Тераси, изолирани220 – 250 W/m²
Стълбища, изолирани220 – 250 W/m²
Стълбища, без изолация300 – 350 W/m²
Павирани площи300 – 350 W/m²
Товарни платформи, изолирани250 – 300 W/m²
Товарни платформи, без изолацияплатформи300 – 350 W/m²
Мостове, изолирани250 – 300 W/m²
Мостове, без изолация300 – 350 W/m²
Забележка: Рампи, стълбища, платформи и тераси, които са директно върxу земя или над помещения, се приемат за изолирани.
Инсталираната мощност трябва да е по-голяма, в случай че:
1. Системата се намира на място със силен вятър през зимата. Вятър със скорост 10 m понижава допълнително относителната температура с 5°С. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-голямо е понижението на температурата.
2. Системата се намира в район с голяма надморска височина. Препоръчваме инсталиране допълнително на 50 W/m² на всеки 1000 m за райони с надморска височина над 1000 m.
3. В райони с интензивни снеговалежи. Ако снеговалежът е по-голям от еквивалента на 6,3 mm вода на всеки 6 часа, трябва да се добавят 50 W/m².

Материали за системи за топене на лед и сняг на външни площи
За системите против лед и сняг се използват нагревателни кабели DEVIflex с мощност 20-30 W/m или нагревателни рогозки DEVImat с мощност 300 W/m².

За управление на системи Devi се използват електронните терморегулатори: DEVIreg 850 в комплект с цифрови сензори за влага и температура, DEVIreg 330 или 316 (с температурен сензор).

Монтаж в бетон
Кабелите трябва да бъдат добре укрепени с монтажна лента DEVIfast, (която примерно може да се закрепи за армировката с кабелни превръзки), за да не се разместят или повдигнат при изливането на бетон. Бетонът трябва да покрие кабелите напълно без да съдържа въздушни джобове. В сместа не трябва да има остри камъни, защото могат да наранят кабелите.

Бетонът трябва да престои 30 дни преди отоплителната система да бъде включена. Преди и след полагането на бетона електротехник трябва да провери съпротивлението на нагревателния кабел и целостта на изолацията му. Там, където кабелите преминават под фуги, те не трябва да са подложени на механично натоварване, причинено от движения в конструкцията.

 

Монтаж под бетонови плочи или павета
Трябва да се обърне специално внимание да не се повредят нагревателните кабели при полагане на плочите или паветата. Площта трябва да бъде напълно изравнена и почистена от камъни и остри предмети, а дупките трябва да са запълнени. Кабелите трябва да са положени близо до плочите в защитен слон бетон или пясък с дебелина 2-3 cm.

Паркинги
Автомобилният паркинг заема най-често голяма площ, където е необходимо бързо топене на снега и леда. Инсталирането на система против лед и сняг има много предимства – тя реагира бързо на появата на сняг и се оказва отлична превантивна мярка срещу леда. С нея не съществува проблема със снегопочистването на заетите автомобилни места, а допълнително предимство е, че паркингът може да бъде използван изцяло. За да може такава противообледенителна система да работи ефективно, тя трябва да е изградена от нагревателните кабели DEVIflex и микропроцесорното управление DEVIreg 850 с цифрови сензори за влага и температура.

Пример
Система Devi против лед и сняг трябва да бъде инсталирана на паркинг от 180 m² в гр. София. Настилката е от бетон, а кабелите DEVIflex са на около 4 cm от повърхността.

За тази система избираме кабел DEVIflex DTCE-30, а инсталираната мощност е 280 W/m² – достатъчна за центъра на София.

Общата необходима мощност е:180 m² x 280 W/m² = 50,4 kW

За постигане на тази мощност избираме 12 бр. нагревателни кабела DEVIflex DTCE-30 от 4110 W, 140 m, 230V. Общата инсталирана мощност ще бъде 49,32 kW.

Захранването на системата е 230 V, разпределено равномерно на три фази по схемата Y (звезда). За да се постигне равномерно разпределение на товара, кабелите са разпределени по 3 бр. на фаза.

Изчисление на C-C разстоянието между кабелните навивки: определя се като отопляемата площ разделим на общата дължина на инсталираните кабели, т.е.

C-C = 180 m² х 100 cm/m / 12 бр. x 140 m = 10,7 cm

Избор на терморегулатор: Заради голямата площ избираме DEVIreg 850 с два цифрови сензора за земя.

Рампи
Едно от големите предимства на системите Devi против лед и сняг е, че те автоматично почистват от сняг и лед автомобилните рампи и ги поддържат проходими денонощно, независимо от климатичните условия. Това е много важно за някои специфични случаи, където достъпът трябва задължително да бъде осигурен, например за линейки или други автомобили.

Има два варианта за изпълнение на противообледенителни системи за рампи:
1. Да се покрие с кабели цялата площ
2. Да се отопли само площта, където минават автомобилните гуми (на коловози).

Препоръчваме първия вариант за всички важни зони на натоварено автомобилно движение. При втория вариант може да се наложи почистване на леда и снега между коловозите, което ще доведе до усложнения.

Вторият вариант е приложим за второстепенни площи като подходи към частни гаражи.

Ако подходът е с наклон препоръчваме цялата площ да бъде покрита с кабели.

Необходимо е ефективно отвеждане на разтопената вода, за да не замръзне тя извън отопляемата площ. Водоотвеждащата система също трябва да бъде защитена от замръзване.

Тротоари и алеи
Системите Devi против лед и сняг осигуряват безопасно преминаване за пешеходците. Друго предимство е, че входовете на всички магазини са почистени.

Външни стъпала
Системите Devi против лед и сняг са ефикасна превантивна мярка против хлъзгави и опасни стълби. Ако външните стълби са отворени и достъпни за студа отдолу, препоръчваме те да бъдат топлоизолирани. Стъпалата нямат нужда от изолация, ако са върху солидна основа.

Инсталираната мощност W/m² при стъпалата трябва винаги да е по-голяма от мощността на квадратен метър за площта преди и след тях. Ако това не е спазено и повърхността преди стъпалата е суха, а те самите са хлъзгави може да се стигне до злополуки.

При изчисляване на дължината на кабела трябва да се вземе пред вид частта от кабела, която преминава по челото на всяко стъпало. Нагревателните кабели се полагат равномерно по дължината на стъпалото. Тъй като кабелите не се полагат по челата на стъпалата, първият кабел трябва да е възможно най-близо до края на всяко стъпало (5 см).

При полагане на кабелите всички камъни и остри предмети трябва да бъдат отстранени, за да не наранят кабелите. Кабелите се полагат направо върху бетона и трябва да са на разстояние от 2 до 5 cm под повърхността на настилката. При настилки от плочи или гранитогрес препоръчваме кабелите да бъдат покрити със защитна замазка. Тя ще ги предпази от механични повреди при полагането на плочките.

При отопление на стъпала препоръчваме двупроводни нагревателни кабели DEVIflex, защото при тях преминаването през ръба на стъпалата ще бъде само в едната посока и няма да се наложи връщане.

Пример
Трябва да се предпазят от натрупване на лед и сняг 12 бр. стъпала с дълбочина 30 cm височина 20 cm и ширина на стълбата 1 m. Нагревателните кабели ще бъдат на 2-3 см от повърхността.

С необходима мощност от 250 W/m² и кабел DTIP-18, 16 W/m С-С разстоянието е: 6,4cm

При дълбочина на стъпалото 30 cm ще бъдат необходими 5 кабелни дължини, което означава 5 m кабел за всяко стъпало.

Общата кабелна дължина е: 5 m x 12 (стъпала) = 60 m плюс кабела, преминаващ по челата на стъпалата: 12 (стъпала) х 0,20 m = 2,4 m

Необходимата обща кабелна дължина е 62,4 m. Избираме нагревателен кабел DEVIflex DTIP-18, 1115 W, 68 m. Кабелната дължина от 5,6 m над необходимата ще бъде положен пред стъпалата.

Общата отопляема площ е: (12 х 1 m x 0.30 m) + 0,35 m2 = 3,95 m², а инсталираната мощност W/m² е 282W/m².

Управление на системи DEVI против лед и сняг

Един от най-важните компоненти на системите Devi, за да бъдат те ефективни и икономични, е управлението. Терморегулаторите DEVIreg са мозъкът на системата. Devi е разработила богата гама от електронни терморегулатори, които управляват системите бързо и прецизно. Чрез избора на подходящ термостат се постига висока сигурност при ниски енергийни разходи. Гамата от термостати за външни приложения включва следните продукти: DEVIreg 316, DEVIreg 330, Devireg 610 (с температурен сензор) и DEVIreg 850 с цифрови сензори за влага и температура. За да се осигури висока ефективност на системата при ниски експлоатационни разходи, препоръчваме да бъде използвано микропроцесорното управление DEVIreg 850. Това се отнася за системи с по-висока инсталирана мощност, напр. над 6 kW. Цифровите сензори постоянно следят атмосферните условия и подават своевременно информация към терморегулатора DEVIreg 850. По този начин системата работи само при наличие на условия за снеговалеж и заледяване, а във времето на сух студ е изключена. DEVIreg 850 работи изключително прецизно и снижава енергийните разходи до минимум без това да намалява безопасността, която системата осигурява. В допълнение DEVIreg 850 може де управлява две независими зони, примерно за земя и за покрив или южна и северна, което допълнително снижава разходите. При недостиг на електрическа мощност може да зададете приоритет на отопляваните зони.

Системите Devi ефективно предпазват от замръзване на улуци, водостоци и тръби. На това приложение ще се спрем по-подробно в следваща публикация.

Качество и надеждност
Системите Devi не изискват поддръжка и не подлежат на стареене. Нагревателните кабели са с 10-годишна гаранция и с живот като на сградата, в която са инсталирани. Гаранция за качество, ефективност и сигурност на системите Devi е самата марка. Devi e датска компания, създадена през 1942 в Копенхаген. От 1993 г. Devi e част от датския концерн Данфосс и понастоящем е търговска марка на Данфосс – най-големият производител на кабелни отоплителни системи в Европа.

За въпроси и допълнителна информация, моля да се свържете с търговския офис на Данфосс България на тел. 02 9626929.


Вижте също...