Системи за локално и централно топлоснабдяване от Oventrop

Локалното и централното топлоснабдяване означава доставянето на топлина за снабдяване на сгради с енергия за отопление и БГВ. Транспортът на топлинната енергия се извършва в топлоизолирана тръбопроводна система, която обикновено е положена подземно. За разлика от централното топлоснабдяване, преносът на топлина при локалното топлоснабдяване се осъществява по сравнително къси отсечки, и се реализира в малки децентрализирани блокове (типичните топлинни мощности са между 50 kW и няколко MW). Инсталациите за локално топлоснабдяване обслужват няколко сгради, един жилищен район или една община. Инсталациите за централно топлоснабдяване осигуряват енергия за отопление и битова гореща вода за цели градове или квартали. Като цяло системите за локално и централно топлоснабдяване се различават по отношение на температурата и налягането.

Общи предимства на локалното и централното топлоснабдяване


– енергоспестяване и надеждна  технология (целогодишно);
– екологично и устойчиво в бъдещето;
– икономично и спестяващо време  решение с висок комфорт;
– спестява място (без котелно  помещение).

Абонатни станции Regudis H-HT за пренос на топлина към системата за питейна вода и отопление

Абонатни станции Regudis H-HT с пластинчат топлообменник за индиректен пренос на топлина от мрежа за локално или централно топлоснабдяване към системата за отопление и БГВ. Станциите са снабдени с електронен регулатор за управление в зависимост от околните условия на температурата в подаващата линия на отоплението и за едновременно ограничаване на температурата във връщащата линия към топлинната мрежа. Те се използват в затворени мрежи за локално и централно топлоснабдяване.

Предимства на Regudis H-HT
– многобройни възможности за свързване благодарение на модулната конструкция – може да се комбинира лесно с обширната гама от станции на Oventrop;
– лесна хидравлична връзка към  мрежата за локално и централно  топлоснабдяване чрез интегрирания регулиращ вентил Cocon QTZ (автоматичен хидравличен баланс);
– възможност за директно и индиректно свързване към системата за питейна вода в сградата;
– може да се интегрира топломер;
– интегриран електронен регулатор за БГВ и отопление;
– цялостна монтажна група с висока функционална сигурност.

Възможности за свързване на Regudis H-HT
Абонатната станция Regudis H-HT дава възможност за различни варианти на свързване без сложни мерки за реконструкция, благодарение на модулната конструкция.

Възможности за свързване:
– към първичния кръг: свързване към мрежата за локално или централно топлоснабдяване отгоре или отдолу; връзката към директно подготвяне на БГВ също може да е отгоре или отдолу;
– към вторичния кръг: свързване отгоре и отдолу, което позволява голяма гъвкавост при свързване към домашната отоплителна система; ненужните връзки се затварят или се използват за индиректно подготвяне на БГВ.

Примери със системата Regudis H-HT

Свързване на една абонатна станция към две помпени групи Regumat DN 20 за отоплителен кръг и подгряване на бойлера.

Свързване на една абонатна станция с разпределители Regudis Н-НТ и станция Regumat DN 25 – връзка отляво.

Компоненти за топлинно разпределение
Системата за котелна връзка Regumat M3-180 служи за свързване на абонатната станция към отоплителната система. Арматурните групи са оборудвани с високоефективна помпа и 3-пътен смесител.

Разпределителите DN 20/25 от бронз служат за разпределяне на дебитите.

Hydrocor WM е моновалентен резервоар за питейна вода с тръбен топлообменник. Топлоизолацията е от твърда PUR пяна.

Повече информация за продуктите и системните решения, предлагани от фирма Oventrop, можете да откриете на www.oventrop.bg.