Слънчева светлина в бутилка

Изследователски екип от Швеция е разработил изомер, който може да съхранява енергията от слънцето в течна форма за дълги периоди от време. Tова е решение за двете най-големи тежести за сектора на възобновяемата енергия, т.е. ефективно съхранение и транспорт.

Екип от изследователи от Технологичния университет на Чалмърс в Швеция твърдят, че са разработили начин за съхраняване на слънчевата енергия в бутилка. Екипът е разработил течно гориво, съдържащо съединението норборнадиен, което, когато е изложено на слънчевата светлина, пренарежда своите въглеродни, водородни и азотни атоми в енергийно съхраняващ изомер, квадрициклан, който се състои от същите атоми, но свързани по различен начин.

Квадрицикланът задържа енергията, която се оценява на до 250 вата-часа енергия на килограм, дори след като се охлади и за продължителен период от време. За използването му, той преминава през катализатор на базата на кобалт, посредством което енергията се отделя като топлина. Катализаторът действа като филтър, през който течността преминава, създавайки реакция, която затопля течността с 63°С. Така ако течността е с температура от 20°С, когато премине през филтъра, тя излиза с температура от 83°С. В същото време молекулата възвръща първоначалната си форма, така че тя може да бъде използвана отново в системата за затопляне.

Екипът е назовал системата MOST (молекулярна слънчева топлинна енергия за съхранение). Енергийната система MOST работи по кръгообразен начин – напълно свободна от емисии и без да уврежда молекулите, съхраняващи енергията. Първо, течността улавя енергията от слънчева светлина, посредством слънчев колектор на покрива на сградата. След това се съхранява при стайна температура, което води до минимизиране на енергийните загуби. При необходимост, течността се филтрира през катализатора и така се загрява. Тази топлина може да бъде използвана например в системи за домашно отопление, след което течността може да бъде изпратена обратно на покрива, за да се събере още енергия – напълно свободна от емисии и без да се повреди молекулата.

Учените твърдят, че енергията в този изомер може да се съхранява до 18 години. Следващите стъпки за изследователите са да комбинират всичко заедно в съгласувана система. Групата е доволна от възможностите за съхранение, но смятат, че от системата може да се извлече още повече енергия. Сега изследователската група работи по по-бързо време за повишаване на температурата с поне 110°С.


Вижте също...