Слънчевата енергия вече е по-изгодна от петрола и газа в ЕС

След като цената на въглерода, определена от схемата за търговия с емисии в евросъюза, непрекъснато расте, заедно с разходите за изкопаеми горива, никога не е имало по-добра икономическа ситуация за възобновяемите енергийни източници. Анализаторите прогнозират, че тенденцията няма да се промени.

Вече е факт, съобщен официално – краткосрочната цена на слънчевата енергия е по-ниска от тази на въглищата или газа в Европа. Миналата седмица експерти, базирани в Брюксел и Лондон потвърдиха историческата промяна в съотношението на цените на соларната и добитата от изкопаеми горива енергия. В основата на това развитие е цената на въглерода в Европа.

Организацията Sandbag съобщава, че цената на въглерода, определена от 13-годишната схема за търговия с емисии на ЕС – заедно с нарастващите цени на едро на изкопаеми горива – гарантира, че слънчевата енергия, както и вятърната, вече са икономически по-изгодни алтернативи. Оценката е базирана на заключителната цена от 20,42 евро на тон за миналия четвъртък – 24 август, но трендът продължава и тази седмица, като цената на въглерода се повиши до 20,55 евро при затварянето на борсите в петък.

Данните на Sandbag цитират най-ниските оферти от 38 EUR / MWh от последните търгове за вятърна и слънчева енергия в Германия в сравнение с цената на въглеродния диоксид, която в комбинация с цените на суровите горива осигурява годишни разходи от 46 EUR / MWh за производството на енергия от въглища и 49 EUR / MWh за енергия от природен газ.

Освен това в доклада се посочва, че разходите за генериране на енергия от изкопаеми горива са подценени, тъй като в тях не влизат недекларирани променливи като транспортни разходи, операции и поддръжка, инвестиционни разходи, обезвреждане на отпадъчни продукти и мерки против замърсяване на природата.

Анализаторите на Sandbag очакват цената на въглерода в ЕС, определена от системата за ограничаване и търговия на въглеродни квоти, да достигне 25 евро на тон до края на годината и 35 евро през следващата година.


Вижте също...