Софийска община продължава проекта за изгаряне на битовите отпадъци по примера на Виена

Делегация на Столична община начело с кмета Йорданка Фандъкова посети Виена, за да се запознае с работещите там инсталации за изгаряне на RDF гориво, добивано от битови отпадъци. След визитата на сайта на общината в раздела за околна среда е публикувано становище в полза на технологията.

„Виена има над 50 години практика в сферата на управлението на отпадъци и ние имаме възможността да се възползваме от натрупания опит и резултати при изграждането на софийската интегрираната система за управление на битовите отпадъци“, казва Йорданка Фандъкова. Тя е посетила две инсталации за изгаряне на отпадъци във Виена – в Пфафенау и Шпителау. Заводът в Шпителау е една от забележителностите на австрийската столица, тъй като е по проект на известния художник – авангардист Хундертвасер.

Бъдещата софийска инсталация за производство на топлоенергия от РДФ гориво е проектирана от датската компания Ramboll A/S, избрана след конкурс между 22 кандидата. Избраната технология отговаря на изискването на Европейската комисия за „най-добра доказана технология“, което комисията подкрепя с финансиране. Според информацията, инсталацията ще произвежда 58 MW топлинна енергия и 20 MW електроенергия. Заводът няма да допълни, а ще замени част от старите мощности на ТЕЦ „София“. Според общината това ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха.

Общината беше критикувана многократно от еколози, които смятат, че изгарянето на отпадъци за добиване на енергия е неудачно решение за София. Според тях всеки ден ще се образуват по 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри. В силно замърсения въздух на града ще се отделят нови количества опасни замърсители като фини прахови частици, диоксини, тежки метали и др., които вредят на здравето на хората.

Независимо от това в началото на годината СО взе решение да изтегли общински дългосрочен дълг в размер на 67 милиона евро за изграждане на „инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на РДФ отпадък“.


Вижте също...