pixel

Софтуерни програми от Овентроп в помощ на проектанта

Овентроп е водещ световен производител на арматура, регулатори и системи за отоплителната техника.

Компанията има няколко софтуерни програми, които посрещат нуждата на потребителите при изчисляване на отоплителни системи, системи за водоснабдяване и за соларна енергия.

OV Plan
OV Plan е програма за изчисляване на тръбни мрежи (за отопление, охлаждане, питейна вода) и на подови отопления. С нея се работи лесно, достъпна е на много езици, вкл. и на български език.

Изчисляването на тръбната мрежа се извършва чрез създаване на щранг-схема посредством графична повърхност.

1. Изчисляване на тръбната мрежа за отопление и охлаждане

Чрез лесен и бърз избор от символи на радиатори, тръби и вентили, за кратко време може да се създаде щранг-схема и да се премине към изчисляване на тръбната мрежа.

Извеждат се следните данни:
– предварителна настройка на вентила за термостатни и щранг регулиращи вентили, както и номинални стойности за регулатора на диференциалното налягане;
– размери на тръбата;
– характеристики на консуматора;
– напорна височина и обемен дебит на помпата;
–  характеристики на топло- и студоизточника;
– списък с материали;
– щранг-схема.

В един проект е възможно включването на 100 консуматора.

2. Изчисляване на тръбната мрежа за питейна вода

Като последователност, създаването на щранг схема за питейна вода е аналогично на тази за отоплителна инсталация.

Извеждат се следните данни:
– стойности за предварителна настройка на вентила за циркулационни вентили;
– размери на тръбите;
– напорна височина и дебит на помпата;
– списък с материали;
– щранг-схема.

В един проект могат да се включат 100 водовземни арматури.

3. Изчисляване на подово отопление
Основа за изчисляването на подово отопление е системата за подово отопление на Овентроп „Cofloor” с прилежащите й компоненти.

Извеждат се следните данни:
– разстояние при полагане;
– брой кръгове;
– дължина на тръбата на кръг;
– захранваща линия;
– обемен дебит през кръга;
– пад на налягането през кръга;
– предварителна настройка на разпределителните колектори за всеки кръг;
– списък с материали.

Чрез пренасяне на изчислените тук разпределителни колектори в изчисляването на тръбната мрежа, може да се извърши изчисляване на тръбната мрежа до колектора и хидравличен баланс посредством щранг регулиращи вентили, разположени пред колектора.

OV Select
OV Select е програма за бърз избор на термостатни вентили, щранг регулиращи вентили и регулатори на диференциалното налягане. За да се изчислят стойностите за предварителна настройка се задават мощност (във W) (или обемен дебит) и диференциално налягане през вентила.

Чрез обозначение на помещенията и етажите, стойностите за предварителна настройка могат да се подредят систематично в таблица и да се разпечатат в прегледен вид.

OV Sol
OV Sol е програма за хидравлично изчисляване на соларнотермични инсталации.

Изчисляването на тръбната мрежа става посредством създаване на щранг схема чрез графична повърхност (подобна на OV Plan).

Съпротивленията на колекторите се използват за изчисляване на пада на налягането.

Извеждат се следните данни:
– параметри на помпените групи “Regusol” с напорна височина и обемен дебит на помпата;
– параметри на диафрагмените разширителни съдове;
– размери на тръбите;
– стойности за предварителна настройка на соларните щранг регулиращи вентили на Овентроп „Hydrocontrol STR”
– списък на материалите;
– щранг схема.

Всички програми могат да бъдат свалени безплатно от Интернет страницата на Oventrop – в меню Software. OV Plan и OV Select са преведени и на български език, а OV Sol е достъпна само на немски език към момента.

Може да харесате още...