pixel

Соларен бум у нас през 2012 г. според ЕPIA

Въпреки че динамиката на фотоволтаичния пазар се променя, от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA) отчетоха над 31 GW новодобавени соларни мощности в света през 2012 г. Това е близо до капацитета, инсталиран през рекордната за индустрията 2011 г., отчита докладът на асоциацията „Поглед над световния пазар за фотоволтаици 2013-2017 г.“

Изводите, направени от предходната година и прогнозите за следващите обаче ясно показват, че Европа изостава от водещата си роля на соларния пазар. През 2012 г. е отчетено първото пазарно понижение от 2000 г. насам, сочи докладът. Основна причина за това е краят на италианския соларен бум (през 2011 г. Италия беше най-големият фотоволтаичен пазар в света, припомня EPIA). Драстичното намаляване на преференциални цени за фотоволтаици ще рефлектира негативно върху пазара през 2013 г., прогнозира EPIA, макар някои нарастващи пазари в Европа да не позволят голям спад.

Организацията разглежда два основни варианта на сценарии до 2017 г. Единият е Business-as-Usual – вариант, без политическа подкрепа за фотоволтаичния сектор, при който „преходът може да бъде твърде болезнен през следващите две или три години“. Другият сценарий е воден от политиката. При него пазарът може да се стабилизира през 2013 г. и да започне да расте от 2014 г. нататък.

ЕPIA представя любопитни данни за потенциалния годишен пазар до 2020 г. и реално присъединените нови мощности през 2012 г. От общо 19 страни от Европейския съюз, за които са посочени конкретни данни, само в три държави действително присъединеният капацитет надвишава годишния потенциал. България е една от тях – от 262 MW потенциал, у нас са присъединени 767 MW, посочва европейската организация. Другите две страни са Дания (76 MW /378 MW) и Германия (5 949 MW / 7 604 MW). За реализираните в Унгария мощности през изминалата година няма информация. В три от останалите страни присъединеният капацитет се доближава силно до годишния потенциал – Гърция, Белгия и Италия. През 2012 г. са присъединени значително по-малко от възможните мегавати в 12 държави, сред които е северната ни съседка Румъния.

Като цяло през миналата година в Европейския съюз са инсталирани 16 672 MW от възможни 22 534 MW.

Докладът прави сравнение и между заложените цели в националните планове за действие по отношение на възобновяемата енергия и реалната кумулативна фотоволтаична мощност . Според данните през изминалата година България не само е изпълнила националния си план за соларни мощности до 2020 г., но и значително е надвишила поставената цел. За сравнение Румъния ще реализира своята цел в периода 2013-2016 г., сочи ЕРIA. Чешката република и Дания са надминали определените за постигане до 2020 г. капацитети още през 2010 г. През 2011 г. това са направили и Белгия, Италия, Словакия и Швеция. От миналата година са достигнати (и преизпълнени) целите освен на България и на Австрия, Словения и Полша.

При сценария Business-as-Usual очакваният ръст на пазарите на фотоволтаици извън Европа през следващите две години няма да е достатъчно бърз, за да компенсира забавянето на Стария континент. За близкото бъдеще EPIA прогнозира негативна перспектива за соларните мощности в повечето страни, особено европейски. Въпреки това към 2017 г. ще се реализира прогнозата от 48 GW в световен мащаб, отбелязва асоциацията.

energyonline.bg

Може да харесате още...