Соларна енергия през зимата: Защо швейцарските изследователи искат да инсталират слънчеви модули в Алпите

В Швейцария, наред с много други държави, е взето решение за пълно прекратяване на ядрената енергетика. Нито една електроцентрала няма да се изключва преждевременно, но допустимото експлоатационно време просто няма да се удължава. Освен това няма да се изграждат нови ядрени реактори. Така в Швейцария възниква въпросът как атомната енергия може да бъде заменена. Слънчевата енергия предлага евтина енергийна алтернатива, но има и два основни недостатъка: необходими са сравнително големи площи и по-голямата част от електроенергията се генерира през лятото, докато потреблението е най-високо през зимата. Ето защо екип от учени от Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана изследва алтернатива: поставяне на соларни модули във високите планини над зимната снежна линия.

Изчисленията показват, че производителността на модулите се увеличава на такава локация. Има три основни причини за това: първо, колкото е по-висока надморската височина, толкова по-малко слънчева светлина се поглъща от атмосферата. Второ през зимата в планините има значително по-малко облаци, отколкото в низините и трето, слънчевата светлина се отразява от снега и така отново може да бъде насочена към слънчевите клетки.

Въпреки това, за да може да се използва последният ефект, трябва да се направят малки корекции – модулите трябва да се инсталират с наклон от 65 градуса. За сравнение в равнините обикновено се използва ъгъл от 37 градуса. Теоретично би било възможно модулите да се монтират дори напълно вертикално. Въпреки че това леко намалява производителността, този способ има предимството, че върху слънчевите клетки не се задържа сняг. Освен това и необходимата площ за инсталация се намалява значително. Така например, ако половината от електроенергията, произведена днес от ядрената енергия, бъде заменена със слънчева енергия, в равнините ще са необходими около 57 квадратни километра, но само 47 квадратни километра над зимната снежна линия. В допълнение, отражението през снега гарантира, че производството на електроенергия остава високо дори през зимата и по този начин се адаптира по-добре към търсенето. Въпреки това, проучването все още не поставя въпроса как такъв проект ще повлияе на околната среда и екосистемата в планинските райони. По-нататъшни проучвания следва да предоставят по-подробна информация по този въпрос.


Вижте също...