pixel

Соларната инсталация Bosch нa ИСУЛ дава отлични резултати след едногодишна експлоатация

През летните месеци инсталацията покрива над две трети от потреблението на топла вода в болницата.

Не са отбелязани технически смущения или аварии.

Професионалната поддръжка на инсталацията осигурява спокойствие и комфорт на ползвателите.

През септември 2014 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ беше официално открита соларна система Bosch, изпълнена по европейски проект STACCATO, съфинансиран от Европейската комисия. Инсталирани бяха общо 106 бр. слънчеви колектора Bosch Solar 5000 TF с активна площ на абсорбера 2,2 кв. м. Соларната инсталация беше интегрирана към съществуващите абонатни станции за топлинна енергия, като бяха монтирани буферни съдове с общ обем от 13 500 л. и система за автоматично управление и измерване на усвоената енергия. Инсталацията беше изпълнена от „ИТА КОМ” ООД.

В проекта беше заложена очаквана годишна икономия от 154 000 kWh топлинна енергия и бяха спестени емисии въглероден диоксид, оценени на 38,03 t годишно. Действителните резултати, измерени на 22.07.2015 г., една година след стартиране работата на системата, възлизат на 160 375 kWh, реално усвоени от соларната система и акумулирани в бойлерите за БГВ (битова гореща вода). За една година са спестени над 39,06 t емисии въглероден диоксид. По данни на техническия екип на ИСУЛ, в летните месеци текущите сметки са намалели с над 50%.

Може да харесате още...