pixel

Sonometer™500 – новият компактен ултразвуков енергоизмервателен уред на Данфосс

Sonometer

Sonometer™500 е ултразвуков статичен компактен енергоизмервателен уред специално разработен за отоплителни приложения в жилищни сгради, по-специално за индивидуално измерване (напр. в апартаментни абонатни станции).

Sonometer™500 като компактен измервателен уред се състои от следните части:
– Ултразвуков сензор за поток;
– Калкулатор за измерване на разход на енергия, дебит и температури;
– Двойка температурни сензори;
– M-Bus интерфейс на платката.

Характеристики:
– Одобрение по директивата MID за ултразвуков измервателен уред с динамичен диапазон qi:qp 1:100
– M-bus комуникация като стандартно изпълнение
– Диапазон на номиналния дебит 0.6, 1.5 и 2.5 m³/h
– Температурен диапазон: 15 – 90°C
– Уникален принцип на свободния лъч;
– Клас на точност 2 в съответствие с EN 1434;
– Дълготрайна висока устойчивост, тествана и потвърдена в независимо изпитване съгласно изискванията на AGFW;
– Памет за голям обем отчетни данни;
– Захранване от батерия с живот 10 години;
– Ниска загуба на налягане;
– Не се влияе от замърсявания;
– Безтурбулентен поток около рефлектора;
– Здрав рефлектор от неръждаема стомана.

Специални функции:
– Икономичен режим;
– Дистанционно отчитане посредством M-Bus или оптичен интерфейс;
– Вътрешна памет за данните за период от 10 години;
– Разглеждане на запаметени данни за 24 месеца;
– Подробни диагностични показания;
– Специална телеграма за топлофикационно приложение;
– Софтуер за параметризация IZAR@SET за специфични нужди на потребителя (предлага се от 2014 година).

Sonometer

Конструкция и начин на функциониране

Sonometer™500 като компактен енергоизмер-вателен уред се състои от следните компоненти:
– Ултразвуков сензор за поток;
– Калкулатор с интегрален хардуер и софтуер за измерване на дебит, температура и разход на енергия;
– Чифт сензори за температура;
– M-Bus интерфейс.

Калкулаторът включва всички необходими вериги за регистриране на дебита и температурата, както и за изчисляване, записване и отчитане на данните. Корпусът на калкулатора може да се монтира директно върху разходомера поток или върху стената. Показанията на измервателния уред могат лесно да се отчитат по едноредовия 8-разреден дисплей с единици и символи. С един бутон се осигурява улеснено управление на различните контури на монитора.

Всички неизправности и грешки автоматично се записват и показват на течнокристалния дисплей. За защита на отчетните данни, всички важни данни се записват в независеща от захранването памет. Тази памет съхранява измерените стойности, параметрите на устройството и типа на грешките през определени интервали.

Ултразвуков сензор за поток

Технологията за ултразвуково измерване на дебита позволява много висока точност на измерването и може да се използва на подаващата или връщащата тръба. Сензорът за поток отговаря на изискванията на Директивата за измервателни уреди (MID) за клас 2. Дължината на кабела между калкулатора и сензора за поток е 0.5 м.

Захранващо напрежение: Литиева батерия 3.6 V DC (средна трайност 10 години).

Температурни сензори
Изолзват се чифтове сензори за температура Pt 500 ø5.2 mm с 2-жични проводници. Дължината на кабела е 1.5 m.

Интерфейси (вградени)

-Оптичен: Интерфейс ZVEI като стандартно изпълнение, за комуникация и тестване, M-Bus протокол.
-M-Bus: Конфигурируема телеграма (чрез IZAR@SET софтуер), в съответствие с EN13757. Отчитането на данни и параметризацията става чрез два проводника със защита срещу обръщане на полярността.

При системите AMR (с автоматично отчитане) най-краткият интервал на отчитане е на всеки 3 минути!

Контролен монитор

Показанията на изчислителното устройство се отчитат на 8-разреден течнокристален монитор с мерни единици и символи.

Структурни контури

Дислеят на Sonometer™500 има четири контура. Накои прозорци на дисплея се състоят от повече (до максимум четири) екрана, които се редуват на интервали от 1 до 4 секунди.
Някои от изображенията в контурите или един цял контур могат да се деактивират самостоятелно.

За бързо визуално ориентиране контурите на дисплея са номерирани с 1, 2, 3 или 6.

Главният контур с текущите данни, напр. за енергия, обем и дебит, е програмиран като настройка по подразбиране.

Памет за събития

Събития като промени и неизправности се запаметяват в независеща от захранването памет с капацитет до 127 записа. Записват се следните събития:
– Грешка в контролна сума;
– Грешка при измерване на температурата;
– Грешки в измерването на времето за отразяване на ултразвука;
– Начало и край на режима за тестване;
– Зададена конфигурация/полеви режим;
– Почти изтощена батерия.

Месечна памет (появява се на екран в контур 6)

Sonometer™500 има памет за данните от последните 24 месеца. Следните стойности се запаметяват в EEPROM:
– Дата / Час;
– Енергия с натрупване;
– Обем с натрупване.

Дневна памет (“Log1” – изтегляне чрез IZAR@SET)

Sonometer™500 има допълнителна памет за данни Log1. В EEPROM се запаметяват следните стойности в 736 записа (за 2 години):
– Основно количество енергия;
– Обем;
– Часове с грешки;
– Час;
– Дата;
– Състояние на грешките.

Месечна памет (“Log2” – изтегляне чрез IZAR@SET)

Sonometer™500 има допълнителна памет за данни Log2. В EEPROM се запаметяват следните стойности в 120 записа (за 10 години):
– Основно количество енергия;
– Обем;
– Часове с грешки;
– Час;
– Дата;
– Състояние на грешките.

Sonometer

Монтиране на енерго-измервателния уред

В зависимост от приложението енергоизмервателният уред се монтира на подаващата или връщащата тръба на системата. Мястото за монтиране е указано върху самия уред. Разходомерът трябва да се инсталира така, че посоката на потока да съответства на посоката на стрелката върху разходомера. Успокоителни отсечки преди и след енергоизмервателния уред не са необходими.

Измервателният уред може да се монтира на хоризонтални или на вертикални тръбни участъци, но винаги така, че в него да не могат да се събират мехурчета.

Разходомерът трябва винаги да бъде пълен с вода. Препоръчваме разходомерът да се монтира в наклонено положение. Минималното налягане в системата трябва да бъде 1 bar, за да се избегне кавитация.

За повече информация, моля да се свържете
с
търговския офис на Данфосс в България,

Може да харесате още...