SpeedComfort Narrow/Single Plate – интелигентният вентилатор за радиатори

SpeedComfort предлага:
повече комфорт: подобрена циркулация на въздуха, подобрено разпределение на топлината, по-приятен и равномерен климат в помещенията. Затоплянето става два пъти по-бързо;
устойчив и енергийно ефективен: Благодарение на по-бързото и по-добро разпределение на топлината термостатът на радиатора се изключва по-рано. Можете също да намалите температурата на вашия котел;
автоматично включване/изключване: интелигентният термостат автоматично включва вентилатора на радиатора при температура на водата от 33 ° C и го изключва при 25 ° C;

SpeedComfort 1

лесна инсталация: SpeedComfort се включва много бързо чрез вградените магнити под радиатора.

Вижте също...