pixel

Спестете до 20% от сметката за отопление с радиаторни термостати

Собствениците на къщи, жилищните кооперации и наемателите на домове са изправени пред значително нарастващи разходи за отопление. Една тенденция, която вероятно няма да се промени в бъдеще и която прави идеята за усъвършенстване на отоплителната система с цел икономия на енергия и пари все по-аткрактивна.

Често се оказва, че цялостното обновяване на системата би било добро решение. Все пак, при всички системи важна крачка към постигането на по-ниски сметки за отопление е замяната на ръчните вентили с нови радиаторни термостати. Това е една разумна инвестиция, а разходите свързани с тази инвестиция бързо се възвръщат.

Какво представлява радиаторният термостат?

Радиаторният термостат се състои от вентил, в който е монтиран термостатичен сензор. За монтажника не представлява трудност да смени стария ръчен вентил с нов радиаторен термостат. А за обитателите е още по-лесно: те настройват радиаторния термостат на желаната температура чрез завъртане на скалата на термостата, напр. около 20°С в хола, около 17°С в спалнята и т.н. След това радиаторният термостат поддържа тази температура докато настройката на термостата не бъде променена отново от обитателите.

Защо и колко ще бъде спестено с една толкова проста промяна на отоплителната система?

Радиаторните термостати намаляват сметката за отопление с до 20%

Най-съществената причина за постигане на значителна икономия на енергия с радиаторните термостати е фактът, че радиаторният термостат използва само количеството енергия, което е необходимо за поддържане на желаната температура. Термостатът спестява енергия чрез така наречената “безплатна топлина”. Радиаторният термостат се използва “безплатната топлина”, когато времето се промени от облачно на слънчево. Тогава радиаторният термостат намалява консумацията на енергия, тъй като слънцето постепенно нагрява помещението. Същото се получава, когато се излъчва топлина от хората в помещението, включеното осветление, телевизор и т.н. Обратното, радиаторният термостат увеличава консумацията на енергия когато например се стъмни и слънчевата енергия вече не затопля помещението или когато външната температура спадне.

Danfoss, които са водещия производител на радиаторни термостати в света, проведоха изпитания за евентуалната икономия на енергия, използвайки само радиаторни термостати. Резултатът показа икономии до 20%! Това означава, че инвестициите нормално ще бъдат възвърнати за по-малко от две години. Средностатистически един радиаторен термостат работи 20 години без техническо обслужване: сумите, спестени от намаленото потребление на енергия следователно са доста значителни в рамките на експлоатационния живот на един радиаторен термостат. Постигат се изгоди не само във финансово отношение, а и по отношение на околната среда, която ние експлоатираме използвайки повече енергия отколкото е необходимо, ако използваме радиаторни термостати.

Какво съдържа един радиаторен термостат?

Ръкохватката на термостата съдържа флуид, който се разширява, когато температурата в помещението се повиши. Когато температурата спадне, флуидът се свива.

Когато флуидът в термостатичния сензор се разширява, стеблото на вентила постепенно бива избутвано затваряйки потока гореща вода в радиатора. А когато изстине, флуидът се свива и потокът на водата за отопление се увеличава – просто, автоматично и без използване на енергия за регулирането. Различни видове флуиди могат да бъдат използвани. Данфос избра газ за своите сензори RTD, тъй като той има редица преимущества: Газът реагира на изменението на температурата по-бързо, отколкото другите флуиди, така температурата в помещението се поддържа с колкото е възможно по-малки колебания. По този начин “безплатната топлина” се оползотворява по-добре. Нещо повече, газът запазва своите добри възможности за регулиране през целия живот на термостата; с други думи качеството на газа не се променя с годините.

Оптимално топлинно разпределение чрез вентили с предварителна настройка

Данфосс доставя термостатични вентили за всички видове системи и размери на тръбите. Вентилът RTD-G се монтира на системи с една тръба; той дава възможност за голям поток вода през вентила. При система с една тръба се прави байпас покрай радиаторите, така част от горещата вода протича директно към следващите радиатори на отоплителната система.

При системи с две тръби се монтират вентили RTD-N с вградено устройство за предварителна настройка. Идеята на предварителната настройка е да регулира водния поток към всеки радиатор, така че да се подава само толкова вода, колкото е необходима за отопляване на помещението. Това осигурява подаването на вода за отопление до обитателите, при които водата постъпва от крайната част на подаващия тръбопровод. С други думи, при вентил RTD-N отоплителната мощност за всички помещения е еднаква.

Предварителната настройка се извършва чрез пръстена за предварително регулиране на вентила RTD-N без каквито и да са инструменти. След това се монтира термостатичния сензор.

Предварителната настройка се извършва само веднъж, освен ако конструкцията на системата не бъде променена. Когато се монтира сензора, пръстенът за предварителна настройка се скрива и по този начин става невъзможно случайното завъртане на пръстена.

Изберете термостатичен сензор, който подхожда на местоположението на радиатора

Стандартно се използва термостат RTD с вграден сензор, т.е. при RTD температурата се измерва вътре в ръкохватката на сензора.

При някои положения обаче вграденият сензор не може да измери температурата в помещението, тъй като топлината от тръбите или радиатора се съсредоточава около термостата. Например, когато радиаторът е поставен в ниша, под широка рамка на прозорец, скрит е зад завеси или е насочен нагоре.

Решението е термостатичен сензор RTD свързан към дистанционен сензор посредством капилярна тръбичка с дължина 2 м. Дистанционният сензор трябва да бъде поставен на стената, където температурата на помещението може да бъде измервана правилно.

Ако достъпът да радиатора създава трудности за настройването на температурата, като вариант може да се избере сензор с дистанционна настройка, който се монтира върху стената на разстояние до 8 метра от радиаторния вентил – свързан с капилярна тръбичка.

Ако достъпът до радиатора е такъв, че неупълномощени лица лесно биха могли да увеличат отоплението, може да се монтира термостатичен вентил RTD с ограничаване на температурата до макс. 21°С. Друга възможност е термостатичен сензор, на който както максималната, така и минималната температура могат да се ограничат или термостатът може да бъде блокиран на определена настройка.

Всички термостатични сензори RTD имат защитна настройка против замръзване, която включва отоплението, когато съществува опасност от замръзване в помещението.

Информиране на крайните потребители

Когато крайните потребители боравят правилно с радиаторните термостати се постигнат най-големи икономии на енергия. Ето защо е много важно крайните потребители да бъдат информирани за функцията на радиаторните термостати и как трябва да бъдат настройвани.

Данфосс публикуваха наръчник на потребителя с информация относно това как трябва да се регулира температурата, как да се използва “безплатната топлина”, как да се спестяват разходи за енергия, какъв е най-добрият начин за проветряване на помещението, как да се настройва температурата за през нощта и когато отсъствате за дълъг период от време и т.н.

Цялостно топлофикационно решение

Данфосс изобрети радиаторният термостат преди повече от 50 година и през всичките години от тогава подобряваше работата е конструкцията на радиаторни термостат.

Тази статия се занимава с много автоматични устройства за регулиране на отоплението, които се монтират в дома на крайния потребител. Независимо от това, познанията и технологиите на Данфосс в областта на оборудването за управление на отоплението включват много други аспекти. Ако слезем до нива изба, Данфосс имат разработени редица продукти, които заедно с радиаторните термостати осигуряват оптимална работа на водните отоплителни системи.

Между другите продукти можем да споменем ограничителя на дебит тип AB-QM и автоматичния вентил за щрангове тип ASV-P/PV, който осигурява оптимално разпределение на водата в системи с повече щрангове. Чрез регулатора с компенсация по външната температура тип ECL може да се постигне автоматично регулиране на работата на отоплителната система според времето, автоматично намаляване на температурата на потока през нощта и др.

Съществуват множество възможности и оптималното решение е различно при всяка различна система. Като едни от най-опитните доставчици на оборудване за управление на отоплителни системи Данфосс анализират възможностите при всеки отделен случай, за да намерят оптималното решение.

Може да харесате още...