pixel

Специализирани помпи от композит за химическата промишленост Argal

Argal

Адара Инженеринг представя на Вашето внимание специализираните помпи на италианския производител Argal. Помпите са изработени от композитни материали, устойчиви на агресивни химически среди. Помпите с различна конструкция, са подходящи за различни индустриални приложения с дебит до 1 200 m³/h и напор до 150 метра, където температурата варира от -40°C до 120°C.

Създадена като доставчик за галваничната промишленост, откъдето произлиза и името на компанията, Аргал проектира и произвежда от 30 години помпи за пренос на химикали, изработени от термопластични полимери.

Произвежданите продукти могат да бъдат идеално решение поради високата устойчивост на термопластичните материали на агресивни химически въздействия, както и поради приемливите цени в сравнение със скъпоструващите специални материали.

Придобитият през 2002 г сертификат ISO 9001:2000 удостоверява качеството на организацията, адекватността на наличните оперативни инструменти за проектиране, такива като параметричния CAD и FEM анализите възприети от инженерните отдели, машините с цифрово управление, напълно комплектованите с тестови зони производствени отдели, както и постоянната поддръжка осигурена от професионално подготвен и обучен персонал:

Argal

Стратегията

Съвременно мислещия мениджър свързва възможността от решаването на какъвто и да е проблем с минимален риск, с разбирането за повече възможности за избор, повече предложения.

Ние, като пазарноориентирана компания, разбираме тази нужда от повече гъвкавост във всичко свързано с качествената продукция, чиято отличителна черта е съвременното техническо и инженерно съдържание, такова “правещо разликата” и предоставящо на нас и нашите клиенти компетентни решения.

Продуктът

През последните 10 години бяха проведени значителни изследвания с цел разшряване и подобряване обхвата на произвежданите продукти; в резултат – гама нови модели помпи с обновени механична и хидравлична части. Текущата производствена програма съдържа различни модели с различен дизайн в зависимост от областите на приложение.

Услугите

Нова модерна централна база състояща се от производствен завод, изграден на 4000 m² закрита площ, и 400 m² търговска и офисна площ обезпечава нов импулс за способностите нс компанията.

Активен WEB сайт представя компанията, произвежданите продукти, новини, търговска и техническа информация.

Част от данните са предназначени за изтегляне в PDF формат.

Постоянно се опреснява публична интерактивна зона.

Достъпна до нашите официални търговски и технически партньори е защитената интерактивна зона.

Мрежов софтуер INТRASET поддържа дейността на нашите национални и международни представителства.

Този софтуер е проектиран за улеснение при създаване на търговски предложения; необходима е интернет връзка и потребителя получава насоки при подбора на модела помпа и препоръчваните материали за желаното приложение. Програмата работи в реално време с базата данни на компанията и работи стъпка по стъпка с помощта на “help” функцията.

Помпи TMB

Argal TMB

Помпите TMB са едностепенни, центробежни, с магнитно задвижване и принадлежат към серията помпи на Argal BASIS. Серията съдържа пет модела помпи, осигуряващи дебит от 15 до 70 л/мин. Направени са изцяло от термопластика с корпуси от подсилено с полипропилен фибростъкло (GFR/PP), химически и механично устойчиви.

Компактните размери, ниският шум, липсата на механични уплътнения правят тези помпи идеални за приложение във всяко място или производство и могат да се вграждат в “интелигентни” агрегати или “чиста” работна среда.

Налични електродвигатели: 15 – 100 W.
Материали: GFR/PP.

Помпи ТМР

Argal ТМР

Помпите от серия ТМР с магнитно задвижване са доразвити на базата на опита от предишната серия помпи с магнитно задвижване АМ. Помпите са центробежни, с осово засмукване, близко куплитан тип, с корпуси изцяло от подсилени термопластични полимери и керамични помпени части. Това означава, че е избегнат какъвто и да е контакт на изпомпвания флуид с метални части. Комбинацията от материали е подбрана за да се постигне най-добрo изпълнение на помпи за химикали от най-малък клас. Употребата на специални материали и решения позволяват работа “на сухо” (от 15 мин до часове в работни условия).

Възможността от работа “на сухо” изисква “R” изпълнение на помпената част на помпите.

Налични електродвигатели: 0.18 – 1.1 кW.
Материали: GFR/PP – CFF/E – CTFE.

Помпи серия ROUTE

В тази серия помпи за различни приложения са налични версия ТМR (с магнитно задвижване) и версия TMZ (с механично уплътнение).

Версия TMR

Тези магнитно задвижвани помпи имат патентована система “двойни самоподравняващи се аксиални направления”, позволяваща работа “на сухо” като стандартно работно състояние за вътрешна конфигурация тип “R”.

Съчетаването на адекватни материали в задвижването на работното колело в едно специфично магнитно поле напълно елиминира аксиалното приплъзване, причина за повреди при работа “на сухо”.

Възможно е подмяна на електродвигателя без разкачане на помпената част.

Argal TMR

Налични електродвигатели: 0.55 – 7.5 кW.
Материали: GFR/PP – CFF/E – CTFE.

Версия TMZ

Argal TMZ

Хоризонтални, близко куплирани центробежни помпи от термопластични материали, изработени по метода леене под налягане.

Структурата на материалите е подсилена с фибростъкло или карбонови влакна.

Механичното уплътнение може да бъде единично или двойно.

Налични електродвигатели: 0.55 – 15 кW.
Материали: GFR/PP – CFF/E – CTFE.

Помпи серия FRONTIERA

Химически центробежни помпи, излети от чисти термопластични материали, с много модели предлагащи различни приложения за изпомпване на химикали по най-ефикасен начин. Новост е употребата на неръждаема стомана в тялото на помпите с цел повишаване на здравината. В съответствие с изискванията на стандарта ISO неръждаема стомана е използвана като протектор на куплиращия елемент и като основна плоча за монтаж на помпата и електродвигателя.

Работните материали и външните структури са идентични за цялата серия FRONTIERA. Вътрешните решения и типовете моторно задвижване са различни. Помпите могат да бъдат с или без механично уплътнение, изпълнени с близко или отдалечено куплиране (издърпваща се назад система).

Налични електродвигатели: 0.55 – 15 кW.
Материали: РР – E – CTFE.

Версия TGF/ZGF

Argal FRONTIERA TGF/ZGF

TGF – центробежни, магнитно задвижвани (без механично уплътнение) помпи по стандарт ISO2858 с различни възможности за избор на помпена част, с цел предлагане на много приложения за изпомпване на химикали по най-ефективен начин. Едно изпълнение позволява инцидентна работа “на сухо”.

ZGF – помпи с механично уплътнение по стандарт ISO2858, със собствена механична рама, задвижвани чрез съединител. Като “процесни” помпи те са проектирани за стандартни механични уплътнения. Лагерите са постоянно смазани.

Версия TMF/ZMF

TMF – близко куплирани със стандартни електродвигатели с възможност за подмяна без демонтаж на помпената част.
ZMF – помпи с механично уплътнение, близко куплирани, готови за комплектоване със стандартни електродвигатели чрез допълнително лагерно тяло, издържащи на голямо хидравлично натоварване.

Argal FRONTIERA TMF/ZMF

Налични електродвигатели: 0.55 – 15 кW.
Материали: РР – E – CTFE.

Версия TMA/ZMA

Argal TMA/ZMA

Хоризонтални аксиални самозасмукващи помпи за химикали, могат да бъдат снабдени с количка, не се нуждаят от дънен вентил.

Конструктивно изпълнение – магнитно задвижвани или с единично или двойно механично уплътнение.

Максимално негативно ниво на засмукване – 6 м, в зависимост от вида на изпомпвания химикал (относително тегло, налягане на пари).

Налични електродвигатели: 0.25 – 11 кW.
Материали: РР – E – CTFE – PVDF – PVC.

Помпи ZGE

Широка, завършена серия центробежни химически процесни помпи, реализирани с термопластични материали и проектирани за стандартни механични уплътнения. Тези отдалечено куплирани помпи, произведени в съответствие със стандарт ISO2858, (изцяло стандартизирани), се предлагат или като блок помпи или монтирани върху стоманена основна рама (издърпваща се назад система).

Argal ZGE

Налични електродвигатели: 0.55 – 300 кW.
Материали: РР – PVDF – PVC – PEHMW.

Помпи SATURN

Argal SATURN

Едностепенна центробежна помпа на Argal, отговаряща на предписанията на ANSI/ASME B73.1. Корпусът на помпата е изработен от FRP (термостабилизирана смола, подсилена с фибростъкло), което осигурява значителна механична устойчивост, сравнима с метални сплави. Базовата формула на смолата (епокси винил естер) прави помпения корпус издържлив на всякакви корозионни и абразивни киселини. Комбинацията от химическа и механична устойчивост, плюс ниската производствена цена определя серията помпи SATURN като водеща при различни приложения като работа с морска вода (санитарна обработка, обезсоляване и др.), домашна и индустриална отработка на отпадни води, инсталации за газово поглъщане и всички индустриални процеси с химически разтвори.

Серията помпи SATURN се предлага в две версии: отдалечено куплирани – ZGS и близко куплирани – ZMS.

Налични електродвигатели: 3 – 75 кW.
Материали: FRP (епокси жинил естер смоли).

Помпи серия QGN

Argal QGN

Серията NESK са вертикални, центробежни помпи с механично уплътнение за пренос или циркулация на големи обеми корозионни разтвори, с иновативен полуаксиален хидравличен поток.

Предимства на този дизайн:
– тиха работа;
– висока ефективност;
– намалено износване на вътрешните части.

Предимства на вертикалната структура:
– намалени габарити;
– лесна поддръжка на стандартни IEC електродвигатели;
– въздушно (атмосферно) дрениране.

Налични електродвигатели: 4 – 55 кW.
Материали: GFR/PP – PVDF.

Помпи серия KGK

Центробежни, отдалечено куплирани зумпф помпи, с колона и помпено тяло потопени в изпомпвания разтвор, дълбочина на засмукване до 4000 мм. За дължина по-голяма от 2000 мм, се добавя междинен водач към съществуващия в корпуса на помпата. Лагерите са изработени от керамични окиси и силиконов карбид.

Argal KGK

В случай че изпомпваният разтвор съдържа умерено количество абразивни частици, лагерните водачи могат да се промиват допълнително с чиста вода.

Като аксесоар се предлага външна защитна система за предпазване на горните механични части от корозия, причинена от изпарения от изпомпвания разтвор. Налични са както колона, така и нагнетателна тръба, изработени от FRP (епокси винил естер смоли).

Налични електродвигатели: 0.55 – 45 кW.
Материали: GFR/PP – PVDF.

Argal KME

Помпи серия KME

Центробежни, близко куплирани зумпф помпи, с колона и помпено тяло потопени в изпомпвания разтвор.

Дължина от 600 до 1500 мм. Лагерите са изработени от керамични окиси и силиконов карбид.

За защита на механичните части от корозия е проектирана ефикасна суха уплътнителна система срещу изпарения.

Тази помпа е предназначена за потребители, желаещи да изпомпват ограничени дебит и напор, но със стандартни IEC електродвигатели, налични навсякъде по света.

Налични електродвигатели: 0.55 – 11 кW.
Материали: GFR/PP – PVDF.

Серия помпи HME

Центробежни, близко куплирани зумпф помпи, самозасмукващи от резервоар. Без механични уплътнения, без лагери, лостов задвижващ вал, няма износващи се части, решетка срещу натрупване на корозионни изпарения.

Могат да се монтират в или извън резервоара.

Argal HME

Стандартна дължина 275 мм и 450 мм.

За изпомпване на разтвори с висока плътност се предлагат специални електродвигатели.

Налични електродвигатели: 0.25 – 7.5 кW.
Материали: GFR/PP – PVDF.

Филтрираща система LAGOON

Филтриращата система LAGOON осигурява отделянето на твърди частици или органични примеси от изпомпвените химични разтвори или остатъци от промивни процеси.

Групата се състои от филтрираща камера с люк, излети под налягане фитинги, съдържащи филтриращата система, разположена в основата. В същата основа е монтирана магнитно задвижвана помпа, с тръбна разводка и пускател.

Към промивната линия могат да се монтират няколко камери, свързани последователно или в паралел, с цел прилагане на въглеродно пречистване.

Благодарение на просторната основа, частите на филтриращата система могат удобно да се инспектират.

Argal LAGOON

Предлагат се много различни версии филтри: хартиени, meraklon касети, промиващи се филтър патрони. Филтрираща способност – от 1 до 100 микрона при стандарт 10 микрона.

Капацитет: 500 до 40 000 л/час.
Материали филтри: PP – PVDF.
Материали помпа: CFR/PP – CFF/E – CTFE.

Серия помпи ASTRA

Argal ASTRA

Въздушно задвижвани, двойно диафрагмени помпи, обемен тип, самозасмукващи и устойчиви при работа “на сухо”. Подходящи са за пренос на абразивни, вискозни, съдържащи твърди частици суспензионни разтвори, предлагащи се с размери от ¼” до 3”.

Дебита на пренасяния разтвор може да се регулира чрез регулиране потока на задвижващия въздух. Тези помпи се ползват основно в опасни зони и са почти без обслужване и поддръжка.

Капацитет: до 950 л/мин.
Материали: PP – PVDF – Алуминий – Неръждаема стомана.

Серия помпи SONDA

Барабанни (варелни) помпи за пренос на общи и агресивни течности от варели до други контейнери.

Помпите могат да бъдат оборудвани с монофазен 230 V електродвигател или с пневматичен двигател.

Argal SONDA

Предлагат се и помпи за работа във взривоопасна работна среда, отговарящи на условията на Atex 100.

Максимален дебит: до 250 л/мин.
Максимален напор: до 25 м воден стълб.
Максимален вискозитет: от 500 до 1200 mPas.
Материал на тръбата: PP – PVDF – Алуминий – Неръждаема стомана.
Дължина на тръбата: 700 – 1000 – 1200 мм.
Максимална работна температура: 40°С (РР) – 60°С (PVDF – ALU – SS).

Може да харесате още...