pixel

Според МАЕ въглищата ще са основен източник на енергия през 2017 г.

vaglishta

Последният доклад на Международната агенция по енергетика прогнозира, че след пет години потреблението на въглища ще задмине това на петрола, а климатичните последици ще са сериозни, тъй като въглищата имат най-високи въглеродни емисии.

Причина за повишеното потребление на този изчерпаем ресурс е спадът на цената и провалящата се система за търговия с емисии на ЕС.

Според изпълнителният директор на МАЕ Мария ван дер Ховен посочва, че от ръста на търсенето на енергия в световен мащаб през първото десетилетие на 21 в. дялът, осигурен от въглищата е почти 50%. „Този доклад показва, че тенденцията се запазва. Всъщност, в сравнение с днес, светът ще изгаря близо 1.2 млрд. тона повече въглища годишно до 2017 г. – еквивалент на настоящото потребление на въглища на Русия и САЩ заедно“, допълва тя.

Възраждането на въглищата в Европа може да е само временно. Високите цени на газа, заедно със свръхпредлагането на въглища, идващи от САЩ правят изкопаемият енергоизточник предпочитан за производство на електроенергия. Въпреки това увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници и по-балансираните цени на газа и въглищата ще доведе до спад в потреблението на въглища в по-голямата част от Европа.

Според доклада, през следващите пет години ще се наблюдава ръст на потреблението на въглища в Китай и Индия. Прогнозира се дори, че в разглеждания период Китай ще стане първият най-голям потребител на въглищна енергия, а Индия ще е най-големият мореплавателен вносител на въглища и вторият най-голям потребител, който надминава САЩ.

Въглищата имат сериозно отрицателно влияние върху климата. Те имат най-високи въглеродни емисии спрямо останалите изкопаеми горива, особено когато се изгарят в остарели и неефективни електроцентрали. При липса на специални пречистващи съоръжения, които да премахват химикалите, въглищата могат да произведат и сярни емисии, водеща причина за киселинни дъждове и други замърсители, като живак и частици сажди.

За да бъде избегната тази прогноза, изпълнителният директор на МАЕ посочи за пример намаляване търсенето на въглища в САЩ, за сметка на потреблението на газ, а също и високите цени на въглеродните емисии, които облагодетелстват разработването и използването на енергия от възобновяеми източници.

powerindustry-bulgaria.com

Може да харесате още...