pixel

STANDARD PROFIL с децантрализирано автономно отпление с покривни апарати на газ от Hoval

Децентрализираната климатизация на производствени сгради и складови площи става все по-предпочитан избор на инвеститорите. Ефективност и самостоятелност в едно. Този тип климатизация може да бъде и напълно автономен, когато апаратите са обединени с топло- или студоизточник. Такъв бе и изборът за отопление и вентилация в новата производствена база на “Стандарт профил” в Стара Загора – децентрализирани климатични покривни апарати с вградена газова горелка TopVent Gas.

Газовите апарати TopVent Gas са оборудвани с модулиращи газови горелки, които правят възможно производството на топлина, когато и където това е необходимо. Топлината се подава директно и с възможно най-малко загуби към помещението. Няма тръбни трасета за пренос на топлина от топлоизточника към покривния апарат, което увеличава ефективността и газовата система не изисква специално помещение. Модерната технология на горене увеличава икономичността и природосъобразността.

Такъв бе и изборът на система за  оптимално и ефективно отопление и вентилация в сградата на “Стандарт профил”:

Производствена част е с площ 3830 м² и височина 7,8 м. Въпреки голямата площ тя бе успешно климатизирана от 5 броя покривни апарата TopVent GA 9/60, които затоплят, вентилират и доставят необходимото количество пресен въздух за служителите в базата, като според изискванията, те работят с рециркулационен, смесен или пресен въздух. TopVent GA 9/60 се инсталират бързо и лесно в покрива заедно със съответстващите им рамки. Каналите за подаване и отвеждане на въздуха за горивния процес са интегрирани в апарата и не е необходимо допълнително пробиване на покрива.

Технически данни: Hoval TopVent GA 9/6

Отопление, free cooling
Вградена газова горелка, отоплителна мощност 60.50 kW
Пресен въздух и рециркулация, дебит 6800 m³/h, регулация 0-100%
Консумация на ел. мощност 1.20 kW

Работилница: Площ 145 м² и височина 5,20 м

За отоплението й бе избран подпокривен апарат TopVent GV 5/40, който затопля помещението и работи в режим рециркулация. Той е компактен и се намира изцяло във вътрешната част на помещението, а компактният му коминен комплект се извежда над покрива.

Технически данни: Hoval TopVent GV 5/40

Отопление
Вградена газова горелка, отоплителна мощност 40 kW, за рециркулация, дебит 4250 m³/h
Консумация на ел. мощност 0,45 kW

Патентованата система за дистрибутиране на въздуха AirInjector гарантира уникално висок процент на ефективност на разпределение на топлината и значителни допълнителни удобства.

Благодарение на автоматичното нагласяне на ъгъла на ламелите за подаване на топлия въздух може да бъде съобразен спрямо височината на помещението и температурните условия. Въздухът успешно се сваля в работното пространство независимо от височината на монтаж на апарата. Намалява стратификацията на помещението и разликата в температурата по височина на помещението е само 1 C на всеки 10 метра. В резултат на това един апарат постига отопление на изключително голяма площ, по-ниски разходи на енергия и липсата на течение.

За да бъде всичко това в перфектен синхрон се грижи контролна система за управление TempTronic RC.

Други предимства, които правят децентрализираните климатични апарати предпочитани, са, че те се доставят готови за пуск с интегрирани компоненти за управление. Възможен е ремонт по време на експлоатация и не е необходимо да се изключва цялата система. И не на последно място е това, че една реализирана система на Hoval лесно може да се разшири при едно бъдещо увеличаване на производствените или складови площи.

Може да харесате още...