Станции на Данфосс в мрежата за централно охлаждане на Хелзинки

Станции на Данфосс в мрежата за централно охлаждане на Хелзинки

Универсалният магазин „Стокман“ е разположен в сърцето на Хелзинки, Финландия. Той е най-големият универсален магазин във Финландия и годишно се посещава от 17 милиона клиенти. Магазинът е известен с това, че предлага всички международно известни луксозни марки и се радва на репутацията на най-модерния универсален магазин във Финландия. А температурата в сградата се регулира от абонатна станция на Данфосс с мощност 7.8 MW .

Когато Данфосс доставя своите абонатни станции за централно охлаждане на клиенти от централната охладителна мрежа в Хелзинки, това се извършва на базата на много години опит в областта на топлофикацията и централното охлаждане. „Много от клиентите ни познават като известен доставчик на топлофикационни абонатни станции. По тази причина те вярват, че можем да доставим и абонатни станции за централно охлаждане на същото високо ниво.“, обяснява директорът на отдела за експортни продажби на Данфосс Юусо Витикайнен. Данфосс е доставил и монтирал няколко абонатни станции на клиенти на централната охлаждаща система в Хелзинки. Една от тях е абонатната станция на универсалния магазин „Стокман“с мощност 7.8 MW.

АБОНАТНА СТАНЦИЯ РАЗПОЛОЖЕНА В МАЛКА ПОДЗЕМНА ПЕЩЕРА

Юусо Витикайнен разказва, че с него се свързал изпълнителят на проекта за разширение на магазина „Стокман“ и му предоставил общите спецификации и изисквания за абонатната станцият. Той го осведомил също и за предвиденото място за разполагане на абонатната станция: машинно помещение намиращо се непосредствено под тавана на една подземна пещера. Предприемачът се поинтересувал дали пространството ще бъде достатъчно за поместване на абонатната станция. Ако не, щяло да им се наложи да разширят пространството като разрушат околните конструкции. „Данфосс разполага с многогодишен опит в производството на абонатни станции по задание на клиенти във Финландия, включително и на толкова големи, колкото тази, така че скоро успяхме да оразмерим едно решение въз основа на специалните изисквания на проекта, и да се организираме за изпълнинето му. Съчетанието от познания и опит убедиха клиента още от самото начало.“, казва Юусо Витикайнен.

ДАНФОСС ИЗПОЛЗВА СОБСТВЕНИ КОМПОНЕНТИ В АБОНАТНИТЕ СТАНЦИИ

„Нашият дългогодишен опит в сферата на топлофикационната техника намери приложение и при производството на оборудване за централно охлаждане, тъй като принципите на конструиране по същество са същите. Все пак бе необходимо да разработим специална система за управление на станциите за централно охлаждане“, обяснява Ян Ерик Торстен, директор на Центъра за топлофикационни и охладителни приложения.

Той добавя, че едно от преимуществата на абонатните станции е това, че основните компоненти за инсталацията са разработени и произведени от предприятия на Данфосс. Така решението на Данфосс включва задълбочено разбиране на компонентите и самото приложение, което се използва в най-пълна степен.

ОТПАДНА ТОПЛИНА ОТ КОГЕНЕРАЦИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОХЛАЖДАНЕ

Хелзинки има много развита топлофикационна система, свързана към централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. По тази причина съвсем очаквано бе енергийната компания на Хелзинки да започне да изгражда и система за централно охлаждане. Комуналната компания е сключила първия договор за централно охлаждане с клиент през 1998 година, а днес вече са положени 60 километра подземни тръбопроводи за тази цел в централната част на Хелзинки. Мрежата се разширява с нови километри всяка година.


Вижте също...