Старите печки на дърва и въглища трябва да изчезнат до 2021 г.

Старите печки на дърва и въглища в домовете трябва да бъдат подменени до 2021 г. поне в общините, в които има наднормени замърсявания с фини прахови частици. Тове е една от мерките, които предвижда проектът на национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, изготвен от Световната банка. След като бе представен публично, той трябва да се приеме от кабинета и гласува от парламента, тъй като повечето мерки изискват законодателни промени.

Общините с превишаване на замърсяванията са 24 и заради тях през 2017 г. Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България.

Проектът на програмата предвижда още тази или най-късно следващата година в България да се въведе нов екологичен стандарт за печките на твърди горива и продажбата на сегашните уреди да се забрани. За това отговаря икономическото министерство, което ще контролира чрез Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на пазара да не се продават повече от стария тип печки.

От световната банка очакват опозиция за тази мярка, тъй като трябва дълъг период на излизане на сегашните уреди от употреба, може би 6-7 до 10 години. Но изчисленията им показват, че поне в общините с мръсен въздух подмяната трябва да се извърши максимално бързо, защото така с относително малък разход ще се постигне бърз ефект. България е в наказателна процедура и след около година и половина може да ѝ се наложи да плаща всеки месец глоба за замърсяването на въздуха, така че подмяната на печките е неизбежна.

Все пак не се очаква да се стигне до насилствена подмяна на печките за отопление, тъй като в много от общините вече има проекти, които предвиждат това да стане безплатно и да се финансира от Оперативна програма “Околна среда”. Във Видин например 1760 семейства ще получат по около 3000 лв.за тази цел, а в Смолян се предвижда безплатна подмяна у 2600 семейства.

Подобни проекти се разработват и в общините София, Монтана, Димитровград, Бургас и Благоевград. На повечето места се предвижда новите печки да изгарят пелети, а не дърва или въглища. Проблемът е, че според правилата на оперативната програма безплатната подмяна е възможна само в общини, които имат разработени и одобрени планове за подобряване на чистотата на въздуха, а такива засега са само около половината от всички 24 общини.


Вижте също...