pixel

Стартира предпроектното проучване за газова връзка със Сърбия

Стартира предпроектното проучване за газова връзка със Сърбия

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма сключи договор с  Газтек БГ  АД за извършване на предпроектно проучване за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия, съобщиха от ведомството.

Конкурсът за изпълнител на предпроектното проучване по Закона за обществените поръчки беше обявен още през юли миналата година. Проучването трябва да включва поне три варианта на трасе на свързващия газопровод на територията на страната, технологична схема за пренос на природен газ в двете посоки и местоположение на технологичните площадки.

С договора фирмата-изпълнител се задължава да извърши и анализ „разходи-ползи“ на проекта, както и да изготви доклад по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Проучването трябва да бъде направено за максимум 12 месеца. Стойността на договора е 1,34 млн. лв.

Проектът е част от проекта “Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, който се финансира по оперативна програма „Регионално развитие“ и от държавния бюджет. Според предварителните разчети общата дължина на трасето на газовата връзка между България и Сърбия ще е около 150 км, като една трета от тях са на българска територия. Планира се практическото строителство да започне през 2013 г. и да приключи в края на 2015 г.

publics.bg

Може да харесате още...